Mapster the Saint — Sleeping Pills

12 dec 2015 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

mapster the saint

Jeg har mod­ta­get en jule­in­di­epop­sing­le med posten fra det for mig ukend­te dan­ske sol­opro­jekt Map­ster the Saint, der hand­ler om søvn­løs­hed, sovepi­l­ler og jule­man­den. Tak­ket være Mat­t­hi­as Peter­sen, som er man­den bag pro­jek­tet, er julestem­nin­gen i Musik Mig Blidt-hulen her­med i hus!

Num­me­ret kan bryste sig af en sang­tekst med juleg­limt i øjet og en befri­en­de nede på jor­den lige­frem­hed, hjem­me­pro­du­ce­ret lo-fi-æste­tik, en melo­di der sid­der lige i ska­bet og en char­me­ren­de vokal ikke ulig The Tal­lest Man On Earth. Lyt selv!

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!