Maps

10 apr 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Maps er James Chap­man fra Eng­land, der laver synt­h­ba­se­ret sho­e­ga­ze. På det sene­ste har jeg genop­da­get hans musik, der i 2007 var nomi­ne­ret til en Mercury Music Prize for debut album­met We Can Cre­a­te, men end­te med at tabe til Klaxons’ debut album Myt­hs of the Near Futu­re.

Net­op We Can Cre­a­te er værd at tjek­ke ud, hvis du ikke ken­der det. Ekstremt melo­disk og dej­lig varm lyd. De man­ge lag og de man­ge vari­an­ter af synt­hs ska­ber en højt svæ­ven­de stem­ning og man­ge eksta­ti­ske øje­blik­ke. Og hvis du luk­ker øjne­ne, ser du måske, lige­som jeg, af og til de smuk­ke synt­hs som små og sto­re udbrud af blæn­den­de lys på inder­si­den af øjen­lå­ge­ne. Udtryk­ket er ret patos­fyldt og gran­diost, så man skal være i humør til det, men er man det, fun­ge­rer det til gen­gæld også godt!

Det ene­ste der træk­ker en smu­le ned i mine ører, er at form­len gen­ta­ges lidt for meget, og at James Chap­mans stem­me ikke er den stør­ste i verden.

Alli­ge­vel er det for mig en pla­de med man­ge høj­de­punk­ter, her er nog­le af dem:

Maps — It Will Find You

04-maps-it_wil­l_­find_y­ou

Maps — You Don’t Know Her Name

02-maps-you_­dont_k­now_her­_­na­me

Maps — Liquid Sugar

06-maps-liquid_su­gar

Maps — Don’t Fear

10-maps-dont_­fear

Tjek også det her inter­es­san­te cover af boy­ban­det East 17’s Stay Ano­t­her Day, der i 2007 blev udgi­vet som en jule­ga­ve fra Maps. End­nu et num­mer med synth i utal­li­ge afskyg­nin­ger oven på hin­an­den. Hen mod slut­nin­gen er det hele nær­mest badet i lyse synths!

Maps — Stay Ano­t­her Day (East 17 cover) (Right cli­ck to download)

01 Stay Ano­t­her Day

 

Maps offent­lig­gjor­de fony­lig, at et nyt album er på vej. Det skul­le udkom­me omkring september/oktober, og som Musik Mig Blidt ser frem til det med spænding!

 

Maps | Spotify

Maps | Faccebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!