Mammut Is In Love

10 dec 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

 

Da front­kvinde i Mammut Is In Love, Linda Chri­stine Dreyer Bonde, lånte en micro-Korg (synt­he­sizer key­bo­ard) af sin eks­kæ­re­ste besluttede hun sig for at skabe sin eget drømmende musikalske univers.

Navnet “Mammut Is In Love” kom­mer af, at Linda Chri­stine en dag legede med key­bo­ar­dets lyde og plud­se­lig fandt en fyl­dig bas­lyd. Straks fore­stil­lede hun sig noget kæmpe stort van­drende gen­nem et land­skab. Mam­mut­ten lå lige for. Side­lø­bende gjorde Linda Chri­stine sig tan­ker omkring kær­lig­he­dens væsen og såle­des blev noget kon­kret og abstrakt for­e­net i nav­net Mam­mut Is In Love.

At dømme efter musik­ken må mam­mut­ten dog være en ret sød og blid en af slagsen. En mam­mut der er lige så føl­som som den er stor og tram­per for­sig­tigt afsted.

Der er noget lege­sygt og magisk over Mam­mut Is In Loves musik. Man kan høre, at musik­ken er præ­get af ska­bel­ses­glæde, nys­ger­rig­hed og fan­tasi. Tag for eksem­pel Linda Chri­sti­nes skrø­be­lige, men også smit­tende og hon­nings­øde vokal, eller den iderige blan­ding af orga­ni­ske instru­men­ter, f.eks. vio­lin og elek­tro­nisk eksperimenteren.

Mammut Is In Love har endnu ikke udgi­vet noget offi­ci­elt, men der fin­des en del mate­ri­ale rundt om på net­tet, der demon­stre­rer potentialet.

Her et udvalg fra Soundcloud:

 

Mammut Is In Love har også indspillet sessions for både siden Songs They Played og den danske og ekstremt anbefalelsesværdige Here Today. Her er et par udvalgte eksempler. Find selv flere livesessions på de to sider.

Mammut is in Love – We’re coming on from SONGS THEY PLAYED on Vimeo.

 

 

Mammut Is In Love er pt. i gang med at øve og indspille nyt musik. Det bliver interessant at se, hvad det næste træk bliver.

 

 

Mammut Is In Love | Soundcloud

Mammut Is In Love | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , ,

Leave a Reply