Magical Mistakes

7 aug 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Magi­cal Mista­kes er Erik Luebs, en 23 årig rej­seg­lad gut fra Cali­for­ni­en som for tiden er bosid­den­de i en skov i Kyus­hu, Japan.

Lige­som han selv kan lide at udfor­ske ver­den, får man for­nem­mel­sen af, at han også udfor­sker lyde og til­går sin musik på en meget åben måde. Man for­nem­mer nys­ger­rig­he­den og ska­berg­læ­den bag toner­ne. Erik blan­der lap­tob electro­ni­ca med lofi æste­tik på char­me­ren­de vis, og detal­je­rig­dom­men er stor i kraft af de man­ge lag i musik­ken. Han bru­ger ikke kun mun­den til at for­me en snart hvi­sken­de, snart sorg­fuld vokal, men også til at lave pud­si­ge lyde og beats med.

Magi­cal Mista­kes er kort sagt et friskt pust i dit øre!

Magi­cal Mista­kes — Fetis­hiza­tion (Right cli­ck to download)

Magi­cal Mista­kes — Dislo­ca­tion — 03 Fetishization

Magi­cal Mista­kes — Long Distan­ce Lady (Right cli­ck to download)

Magi­cal Mista­kes — Dislo­ca­tion — 05 Long Distan­ce Lady

Magi­cal Mista­kes — Whe­re I’m From (Right cli­ck to download)

Magi­cal Mista­kes — Dislo­ca­tion — 08 Whe­re I’m From

 

Dis­se num­re er fra album­met Dislo­ca­tion, som du kan fin­de gra­tis (name your pri­ce) på Magi­cal Mista­kes’ Bandcamp eller strea­me her­un­der. De i alt ni num­re tager dig med på en rej­se, hvor der hele tiden ven­ter nye opda­gel­ser om hvert hjør­ne, og hvor det frem­me­de kul­mi­ne­rer med det velkendte.

 

Magi­cal Mista­kes | Bandcamp

Magi­cal Mista­kes | Homepage

Magi­cal Mista­kes | Soundcloud

 

Det­te ind­læg er lavet i sam­ar­bej­de med BingoByen.dk

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!