Madràs — Things Can Change

25 jul 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Foto: Vlad Dudu

En læser ved navn Adam har sendt mig et tip om, at én god ven på den anden side af Atlan­ten har udgi­vet en pla­de, der vil­le fal­de i min smag. Og det gør den!

Madrás er brød­re­ne Jee­van og Mat­t­hew Anto­ny. Fra Indi­en, opvok­set i dub­ai og nu bosat i USA.

Hvor­dan kan jeg beskri­ve Madrás musik? “Blidt” er det før­ste ord, der fal­der mig ind, og det pas­ser jo også meget godt til den­ne blogs navn. Gen­re­mæs­sigt kun­ne man kal­de det drøm­men­de sove­kam­mer folk.

Ofte er san­ge­ne base­ret på nær­mest kær­teg­nen­de gui­tar­strøg og luf­ti­ge voka­ler, der nog­le gan­ge er tostem­mi­ge. Få og enk­le vir­ke­mid­ler, men det fun­ge­rer. Det ene­ste jeg sav­ner er, at nog­le af melo­di­er­ne godt kun­ne være stærkere.

Debutal­bum­met hed­der Thin­gs Can Chan­ge, og her er et par af mine favo­rit­ter fra den:

 

Stream hele pla­den her:

 

Album­met kan købes i digi­tal udga­ve for $7 eller på cd for $10 + for­sen­del­se på ban­dets Bandcamp.

 

Madrás | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!