Luftkastel

28 sep 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Et opslag i ord­bo­gen for­tæl­ler, at et luft­ka­stel er en ure­a­li­stisk plan, drøm eller håb.

Det giver mening, når man læg­ger ører til før­ste sing­le fra et nyt dansk band der net­op kal­der sig Luft­ka­stel. Med mas­ser af rum­klang og svæ­ven­de gui­ta­rer og voka­ler er udtryk­ket lige dele drøm­men­de og melan­kolsk. Det lug­ter også lidt af for­li­ste drøm­me og ung­dom­me­lig nai­vi­tet. Tek­ster­ne er enk­le og på dansk.

Luft­ka­stel består af fem 19–20 åri­ge dren­ge fra Køben­havn. Ban­det blev sam­let af for­san­ger og gui­ta­rist Han­ni­bal Dahl i for­å­ret 2012 og består i øvrigt af Mat­hi­as Axel Møl­ler (kla­ver og saxo­fon), Mik­kel Almar Ski­bye (trom­mer), Ant­hon Peter­sen (gui­tar) og Gustav Leth (bas). San­ge­ne, som skri­ves af Han­ni­bal Dahl og arran­ge­res af ban­det i fæl­les­skab, er cen­tre­ret omkring for­san­ger Han­ni­bal Dahls melan­kolsk klin­gen­de vokal.

Før­ste sing­le Vågn Op blev offent­lig­gjort på Youtu­be den 14. sep­tem­ber og en selv­be­tit­let EP udgi­ves i mid­ten af oktober.

Luft­ka­stel — Vågn Op

 

Luft­ka­stel | Facebook

Luft­ka­stel | Spotify

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!