Lord Huron

13 maj 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Det er umu­ligt ikke at bli­ve i godt humør af Lord Huron. Det er musik, der lige­så godt kun­ne stam­me fra stran­den på en fjern tro­pisk ø. På deres last.fm pro­fil er et af de mest popu­læ­re tags “lionkingco­re” og det er, udover at være en pivfræk gen­re­be­teg­nel­se, fak­tisk meget ram­men­de for Lord Hurons musik. Det lyder gran­gi­ve­ligt som en b‑side til The Lion King soundtracket!

Lyt engang til dis­se lækkerbiskener.

Lord Huron — Migh­ty (Migh­ty EP, 2010) (Right cli­ck to download)

MIgh­ty

Lord Huron — Into The Sun (Into The Sun EP, 2010) (Right cli­ck to download)

Lord Huron — Into The Sun

Lord Huron — Migh­ty EP — “The Stran­ger” by foun­da­tions

 

Rime­lig rart, ikke? Så hop vide­re og  stream de to Ep’er ban­det ind­til vide­re har udgi­vet.  De kan des­u­den anskaf­fes på deres Bandcamp (link læn­ge­re nede).

Lord Huron | Homepage

Lord Huron | Bandcamp

 

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!