London Grammar

25 aug 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

london grammar

Lon­don Gram­mar er en trio fra Eng­land, som efter alt at døm­me går en ly frem­tid i møde. Der er noget tid­løst og uni­ver­selt smukt over Lon­don Gram­mars musik. De tryl­le­bin­den­de melo­di­er, den nøje afmå­l­te mini­ma­le instru­men­te­ring, pri­mært base­ret på lige dele tin­dren­de gui­tar­strøg a la kol­le­ga­er­ne fra The xx og et rum­klin­gen­de kla­ver, udgør en sær­de­les stærk appel. I lyd­bil­le­det står alle ele­men­ter krystal­klart og er svøbt i en rum­klang, der får det til at lyde, som var det opta­get i en katedral.

Der­u­d­over har ban­det en vir­ke­lig stærk trumf i form af san­ge­r­in­den Han­nah Reid, som med sin sto­re og sår­ba­re stem­me ram­mer en dyb melan­kolsk åre så let som ingen­ting. Den til tider rå des­pe­ra­tion i hen­des stem­me kan ikke und­gå at påvir­ke en.

Den 9. sep­tem­ber udkom­mer debutal­bum­met If You Wait. De føl­gen­de num­re har over­be­vist mig om, at det er en udgi­vel­se, man bør hol­de øje med.

Lon­don Gram­mar — Strong

 

Lon­don Gram­mar — Wasting My Young Years

 

Lon­don Gram­mar — Hey Now

 

For­ny­lig ind­spil­le­de Lon­don Gram­mar et live cover af Chris Isaaks udø­de­li­ge Wick­ed Game. Ståpels siger jeg bare…

Lon­don Gram­mar — Wick­ed Game (Chris Isaak cover — Live At BBC Mai­da Vale)

 

Vi slut­ter af med et episk remix af Wasting My Young Years fra de mysti­ske Kids Of The Apo­ca­lyp­se. Det kun­ne snildt akkom­pag­ne­re rul­le­tekster­ne i en apo­ka­lyp­tisk sci­en­ce fiction-film.

Lon­don Gram­mar — Wasting My Young Years (Kids of the Apo­ca­lyp­se Remix)

 

Lon­don Gram­mar | Soundcloud
Lon­don Gram­mar | Facebook
Lon­don Gram­mar | Homepage

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!