Lilacs & Champagne

9 aug 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Lila­cs & Champag­ne er et side­pro­jekt for de to med­lem­mer Alex Hall og Emil Amos fra Port­land, USA, der nor­malt læg­ger deres kræf­ter i intru­men­tal ban­det Grails. Det gør det ikke min­dre interessant.

Er ble­vet ret vild med num­me­ret Eve­rywhe­re, Eve­ry­o­ne. Som resten af num­re­ne på den selv­be­tit­le­de debut­pla­de er udtryk­ket ret psy­ke­de­lisk og fil­misk og præ­get af et vir­var af  samp­les, der er styk­ket sam­men på mester­lig vis. Stem­nin­gen emmer af under­spil­let uhyg­ge på et psy­ko­lo­gi­ske plan.

 

Lila­cs & Champag­ne | Homepage

Lila­cs & Champag­ne | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!