Leap Over Light — Wild Oak (EP)

10 jun 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Leap Over Light er Julie Aagaard og Len­nart Ras­mus­sen, der net­op har fri­gi­vet EP’en Wild Oak.

Duo­en spil­ler en slags alter­na­tiv pop, der bevæ­ger sig i for­skel­li­ge ret­nin­ger. Det veks­ler mel­lem mør­ke toner, drøm­men­de stor­la­den­hed og en detal­je­o­ri­en­te­ret lege­syg­hed. Sær­lig er jeg impo­ne­ret over Julies stem­me, som er både stærk og rum­mer man­ge nuancer.

De fire num­re på EP’en demon­stre­rer en bety­de­lig spænd­vid­de i duo­ens udtryk, der lover godt for en kom­men­de LP. Alle fire num­re på EP’en er stær­ke og instru­men­talt såvel som vokalt gen­ne­m­ar­bej­de. Jeg sid­der med en for­nem­mel­se af, at Leap Over Light vil kom­me end­nu mere til sin ret på et fuld­læng­de album, hvor man for alvor kan gå på opda­gel­se i duo­ens lydbillede.

Leap Over Light — We Hang A Lot (Wild Oak EP, 2011) (Right cli­ck to download)

02. We Hang A Lot — Mp3

Hør fle­re num­re på Leap Over Lights Mys­pa­ce eller Face­book pro­fil (link i bun­den af indlægget).

Køb Wild Oak på Itunes

Leap Over Light giver gra­tis kon­cert i Tri­ni­ta­tiskir­ken i Køben­havn man­dag den 14.juni og kan i øvrigt ople­ves på Start Festi­val den 17. juin kl. 21:45.

 

Leap Over Light | Myspace

Leap Over Light | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!