Lanterns On The Lake

26 jul 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Lan­terns On The Lake er et 6 mand stor band fra Newcast­le som du ikke må gå glip af, hvis du som jeg sæt­ter pris på afdæm­pet, fil­misk melankoli.

Sigur Rós spø­ger ind i mel­lem i bag­grun­den som for­bil­le­de, når det bli­ver mest stor­la­dent, men Lan­terns On The Lake bevæ­ger sig ofte mere ovre i fol­kemu­sik­ken, som de smukt blan­der med drøm­men­de melodier.

Instru­men­talt er palet­ten bred;  bl.a. gui­tar, vio­lin, man­do­lin, pia­no, synt­hs, klok­ke­spil, kalim­ba og cel­lo. I cen­trum står Hazel Wil­des hvi­sken­de vokal, som min­der mig lidt om Hope San­d­ovals fra Mazzy Star.

Lan­terns On The Lake har eksi­ste­ret siden 2008 og har udgi­vet en ræk­ke EP’er. Nu er de så kom­met ombord på det sto­re pla­de­sel­skab Bel­la Uni­on, hvor deres debutal­bum Gra­cious Tide, Take Me Home udkom­mer den 19. September.

Nok snak. Hør/download en fors­mag på album­met her:

Lan­terns On The Lake — You’re Almost The­re (Right cli­ck to download)

09 Tra­ck 09

 

Her er nog­le af mine ynd­lings­num­re fra EP’er­ne (Lungs Qui­ck­en er dog en single):

 

Lungs Qui­ck­en by Lan­terns on the Lake

 

You Need Bet­ter by Lan­terns on the Lake

 

 

Giants by Lan­terns on the Lake

 

Lan­terns on The Lake | Bandcamp

Lan­terns On The Lake | Homepage/Blog

Lan­terns On the Lake | Facebook

 

Det­te ind­læg er leve­ret i sam­ar­bej­de med casinotop10.dk

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!