Konkurrence: Vind 2 billetter til Northside Festival 2012!

14 maj 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

I sam­ar­bej­de med Nort­hsi­de Festi­val udlover Musik Mig Blidt 1x2 bilet­ter til Nort­hsi­de Festi­val 2012!

Jeg var selv til festi­va­len sid­ste år, og den gem­te på mas­ser af gode musi­kal­ske øje­blik­ke. Det er et stærkt pro­gram festi­va­len har ban­ket sam­men i år med nav­ne som Justi­ce, Mum­ford & Sons, The XX, When Saints Go Machine, James Bla­ke, Choir Of Young Belie­vers, The Kooks og Kasa­bi­an for nu bare at næv­ne dem jeg per­son­ligt ser mest frem til.

Hvor­dan del­ta­ger jeg?

For at få fin­gre­ne i bil­let­ter­ne skal du i løbet af ugen sva­re på Nort­hsi­de-rele­a­te­re­de spørgs­mål på Musik Mig Blidts face­book side. Hver rig­tig besva­rel­se tæl­ler som et lod i kon­kur­ren­cen. På fre­dag træk­ker jeg lod blandt de rig­ti­ge besva­rel­ser, og vin­de­ren bli­ver umid­del­bart her­ef­ter kontaktet.

Før­ste spørgs­mål er oppe på Musik Mig Blidts face­book side. Husk at hol­de øje med nye spørgs­mål resten af ugen!

Held og lykke!

 

Nort­hsi­de Festi­val | Home­pa­ge

Nort­hsi­de Festi­val 2012 | Spotify

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!