Kirstine Stubbe Teglbjærg — Drømmenes Lyd

12 sep 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Blue Foun­da­tions album Swe­ep Of Days står sta­dig som en milepæl for mig i dansk musik­hi­sto­rie. Album­met hol­der sta­dig 100 % med sin flot pro­du­ce­re­de triphop/elektronica, klas­si­ske under­to­ner og sfæ­ri­ske vokal leve­ret af san­ge­r­in­den Kirsti­ne Stub­be Teglbjærg.

Net­op Kirsti­ne Stub­be Teg­l­b­jærg for­lod Blue Foun­da­tion i 2009 og har siden eks­pe­ri­men­te­ret med at fin­de sin egen lyd. Nu har hun efter­hån­den fun­det sit per­son­li­ge udtryk, som er præ­get af både akústi­ske og elek­tro­ni­ske instru­men­ter, mani­p­u­le­re­de felt­op­ta­gel­ser og så selv­føl­ge­lig Kirsti­nes luf­ti­ge, føl­som­me vokal, der sta­dig lyder lige­så under­fun­dig og uskyl­dig som på Blue Foun­da­tion. Måske mere sår­bar og nær­væ­ren­de, idet Kirsti­ne syn­ger på sit dan­ske modersprog.

Før­ste lyd fra sol­opro­jek­tet hed­der Drøm­me­n­es Lyd — og det fås vit­ter­ligt hel­ler ikke meget mere drøm­men­de end det her:

 

 

Kirsti­ne Stub­be Teg­l­b­jærg er net­op vendt til­ba­ge til stu­di­et igen for at gøre resten af num­re­ne til sit kom­men­de album fær­digt. Det bli­ver spæn­den­de at læg­ge ører til nye toner fra Kirsti­ne Stub­be Teg­l­b­jærg i en for­hå­bent­lig nær fremtid!

 

Kirsti­ne Stub­be Teg­l­b­jærg | Homepage

Kirsti­ne Stub­be Teg­l­b­jærg | Facebook

Kirsti­ne Stub­be Teg­l­b­jærg | Soundcloud

Kirsti­ne Stub­be Teg­l­b­jærg | Twitter

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!