KIll J

14 jun 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

kill j2

Jeg elsker, når jeg mod­ta­ger et tra­ck, der blæ­ser mig bagover!

Dan­ske KIll J har net­op sendt mig deres før­ste sing­le, Pho­e­nix. Og det er en ren uppercut af et num­mer! Knivskarp elek­tro­pop­pet pro­duk­tion med spid­se kicks og klap, en syret kæde­ag­tig lyd i bag­grun­den, dybt run­gen­de og sfæ­ri­ske klang­fla­der og ikke mindst en spæn­den­de kvin­de­vo­kal med flot­te vibre­ren­de krus­nin­ger og et touch af R&B.

kill j

Det er køben­havn­ske Good Tapes Records, der har sig­net KIll J, men jeg kan desvær­re ikke for­tæl­le mere om, hvem der står bag det­te nye pro­jekt, da der end­nu ikke fore­lig­ger yder­li­ge­re info til­gæn­ge­ligt nogen ste­der. Men hvil­ken før­ste single!

KIll J | Facebook
KIll J | Twitter
KIll J | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!