Kevin Drew — Good Sex

21 jan 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

good sex

Kevin Drew fra det meget roste, men desvær­re oplø­ste indi­ero­ck-band Bro­ken Soci­al Sce­ne udgi­ver album­met Dar­lings 18. marts på pla­de­sel­ska­bet Arts & Crafts. Album­met, der føl­ger op på 2007’s Spi­rit If… skul­le iføl­ge Drew selv være en hyl­dest til min­der og hand­le om sex og kær­lig­hed på godt og ondt i hans eget liv og i sam­fun­det gene­relt. Fokus er på sangskriv­nin­gen, så lyt efter det sungne.

Rig­tig nok hand­ler san­gen om sex — eller ret­te­re om god sex, men ikke ude­luk­ken­de. Drew er også roman­tisk og drøm­men­de (sådan tol­ker jeg det i hvert fald), når han i omkvæ­det meget inder­ligt syn­ger “But I’m still bre­at­hing with you baby/ Yea I’m still bre­at­hing with you babe”. Det­te bli­ver for­stær­ket af san­gens atmos­fæ­ri­ske islæt og gui­ta­rens stjer­nekig­ger-asso­ci­e­ren­de klang.

Her er den ful­de sangtekst:

Good sex it never makes you feel hollow
Good sex it never makes you feel clean
Good sex its gon­na get you with a fine line
Good sex its gon­na die on the knees

But I’m still bre­at­hing with you baby
Yea I’m still bre­at­hing with you babe

Good sex its gon­na take you with the high life
Good sex its gon­na take you actually
Good sex its gon­na get you with the fine line
Good sex its gon­na get you die on the knees

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!