Kæmpe sommerplayliste!

24 jul 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

tumblr_mmncfjZqxP1s5s4jeo1_500

Som­me­ren har nået sit hid­ti­di­ge høj­de­punkt, og prog­no­sen i de kom­men­de dage lyder på end­nu mere sol og varmt vejr. Det skal fejres med en play­li­ste fyldt med som­mer­li­ge san­ge!

De pri­mæ­re følel­ser som for mig knyt­ter sig til sol og som­mer er ufor­fal­sket glæ­de, ren afslap­ning og ube­kym­ret­hed. Dis­se følel­ser fin­des på tværs af gen­rer, fra regu­læ­re indi­e­hym­ner til lækre drøm­men­de elek­tro­nisk ori­en­te­re­de san­ge, så play­li­sten er lidt en blan­det land­han­del. Du fin­der både sprit­nye san­ge, remixes og nyklas­si­ke­re, der dog alle har det til fæl­les, at jeg for­bin­der stem­nin­gen med som­mer.

Musik­ken er alt­så hånd­pluk­ket ud fra, at det giver mig asso­ci­a­tio­ner til skøn­ne ting som bøl­ge­skvulp, gam­mel­dags isv­af­ler, hæn­ge­kø­jer, duf­ten af grill, sand mel­lem tæer­ne og solen der spej­ler sig gli­tren­de i van­d­over­fla­den.

Jeg har lavet play­li­sten i soundcloud, da man­ge af san­ge­ne desvær­re ikke er at fin­de på Spo­ti­fy og Wimp. Så vær­s­go — 50 san­ge og ca. 3 timer og 41 minut­ters sol­strå­lemu­sik!

1. Kis­hi Bas­hi — Atti­cus, In the Desert
2. Bear Moun­tain — Congo
3. Swiss Lips — U Got the power (Avec Sans Remix)
4. Fast­po­hol­men — Över (Unkwon Remix)
5. Cali­for­nia Wives — Tokyo (Dif­fe­rent Sle­ep Remix)
6. Mat­t­hew Dear — Her Fan­ta­sy (Poolsi­de Remix)
7. Dusted — (Into The) Atmosp­he­re
8. Miner — Hey Love
9. Dog Is Dead — Glo­ck­en­spi­el Song
10. Rich Auco­in — It
11. YOUNG GALAXY — New Sum­mer
12. Gyp­sy And the Cat — Sor­ry
13. Last Lynx — Kil­ling Switch
14. Gyp­sy And the Cat — Bloom
15. Ellip­hant — Live Till I Die
16. Kis­hi Bas­hi — Bright Whi­tes
17. Lyre­byrds- Pea­fowl Ant­hem
18.  Major Lazer — Get Free feat. Amber of Dir­ty Pro­jectors (Blood Dia­monds Remix)
19. Crystal Figh­ters — LA Cal­ling
20. Pos­si­mi­ste — Wan­de­rer
21. Char­li XCX — I’ll Never Know
22. Gotye/Kimbra — Some­bo­dy That I Used to Know/Promenade (Sexy Lazer Boot­leg)
23. Swim Deep — She Chan­ges The Weat­her
24. Crystal Figh­ters — You & I
25. Alex Young — Hawaii
26. Poolsi­de — If We Make It
27. Oni Ayhun — OAR003‑B
28. Bro­t­her­ti­ger — In Mind
29. Tiger Love — Sum­mer Rain
30. Postil­jo­nen — We Rai­se Our Hearts
31. Oscar Ban­der­sen — Eyes On You (Feat. Pie­ri­ni)
32. Public Ser­vi­ce Bro­adca­sting — The­me From PSB (Fold’s Tech­ni­co­lour Remix)
33. Glass Can­dy — Beau­ti­ful Object
34. Bibio — A tout a l’h­eu­re
35. Postil­jo­nen — All That We Had Is Lost
36. Dir­ty Gold — Cali­for­nia Sun­ri­se
37. Avi Buf­fa­lo — Whats In It For
38. Trails And Ways — Nun­ca
39. Club 8 — Jesus, Walk With Me
40. Unk­nown Mor­tal Orche­stra — So Good at Being in Troub­le
41. Foxy­gen — San Fran­ci­sco
42. Local Nati­ves — Cei­lings
43. Young Dreams — First Days Of Somet­hing
44. YOUNG GALAXY — Fall For You
45. Unk­nown Mor­tal Orche­stra- Swim & Sle­ep
46. Savoir Ado­re — Drea­mers
47. Hooray For Earth — No Love
48. Tame Impa­la — Feels Like We Only Go Back­wards
49. Jonat­han Wil­son — Desert Raven
50. Aves — Ghots­ly Sho­res

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!