Justin Bieber slowed down 800%

29 aug 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Jeg bry­der mig ikke om Justin Bie­bers sang Smi­le. Men hvis man sæt­ter hastig­he­den ned 8 gan­ge, for­vand­les san­gen på forun­der­lig vis til noget, der lyder som et 35 minut­ter langt sound­tra­ck til  kli­mak­set i en natur­do­ku­men­tar som f.eks.  “Vores Pla­net”, hvor en sæl bry­der van­d­over­fla­den i ultraslo­w­mo­tion. Eller som et meget langt ekko fra havet på en anden planet!

Det er musi­ke­ren Nick Pitt­sin­ger, der gan­ske enkelt har brugt det gra­tis pro­gram Paul­stretch til at for­læn­ge Justin Bie­bers sang med, så det nu i høj grad er til at hol­de ud at høre på!

 

Her er originalen:

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!