Jul med The Kissaway Trail

16 nov 2010 by Søren Lund Korsgaard, 1 Comment »

Foto: Roxan­ne

I lør­dags var jeg til dob­belt kon­cert i Vega med de dan­ske indie rock ynd­lin­ge The Kis­saway Trail og Figuri­nes. Det var en helt igen­nem dej­lig aften, hvor de to bands var abso­lut vel­spil­len­de og vel­o­p­lag­te og i det sto­re og hele leve­de op til mine høje forventninger.

Der er godt nok først decem­ber om et par uger, men synes alli­ge­vel jeg vil­le dele et nyt jule cover num­mer, Kis­saway har kre­e­ret, nem­lig Whams Last Christ­mas. Det er ikke nogen fan­ta­stisk ny for­tolk­ning, men et fint alter­na­tiv, hvis man lige som under­teg­ne­de er lidt træt af originalen.

The Kis­saway Trail — Last Christ­mas (Wham cover) (Down­lo­ad)

The Kis­saway Trail — Last Christ­mas (Wham cover)

The Kis­saway Trail | Mys­pa­ce

Figuri­nes | Homepage

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

One Comment

  1. […] Hør den­ne uges søn­dags­sang ved at klik­ke her. […]

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!