Inspired & the Sleep — Take Pills (Instructed Bliss)

16 apr 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Der er end­nu engang uhøj­ti­de­li­ge og posi­ti­ve toner fra San Die­gos Inspi­red & Asle­ep. Ind­spil­le­de per­kus­sion loops, trom­me­ma­ski­ne fra et Casio lege­tøj­skey­bo­ard, fløjte, ukele­le og bas­sud­gør det instrumentale.

Tek­stu­ni­ver­set er ikke uden kon­tra­ster til den ube­kym­re­de stem­ning. På sar­ka­stisk vis kred­ser tek­sten om hvor­dan sam­fun­det og for­san­ge­ren selv både men­talt, soci­alt og fysisk i høj grad fun­ge­rer i kraft af ind­ta­gel­sen af piller.

Inspi­red & the Sle­ep — Take Pills (Instructed Bliss)

Down­lo­ad num­me­ret gra­tis via Inspi­red & the Sle­eps Bandcamp.

 

Inspi­red & Asle­ep | Homepage

Inspi­red & Asle­ep | Bandcamp

Inspi­red & Asle­ep | Soundcloud

Inspi­red & Asle­ep | Facebook

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!