Ice Cream Cathedral (Here Today Sessions)

26 jun 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

ice cream cathedral Photo by Morten Kjær

Foto: Mor­ten Kjær

Én af de bands jeg glæ­der mig mest til at ople­ve på Roskil­de Festi­vals warm-up dage, er dan­ske Ice Cream Cat­hed­ral, der har fået æren af at åbne Pavi­li­on Juni­or, søn­dag den 30. juni, kl. 14.30.

Deres debutal­bum The Drow­sy King­dom, der udkom tid­li­ge­re på året, gav jeg føl­gen­de ord med på vejen:

Det er et album, der med det sam­me vir­ker appel­le­ren­de med sine stær­ke melo­di­er, men sam­ti­dig udfor­drer lyt­te­ren med sin let­te­re bizar­re instru­men­te­ring med mysti­ske, David Lynch-agti­ge under­to­ner. Det er en lyd, der dog ikke er så nem at sæt­te i bås, for som sagt står kon­tra­ster­ne i kø. Album­met rum­mer såle­des både lys og mør­ke, håb og fortviv­lel­se, tyng­de og let­hed, stor­la­den­hed og mini­ma­lis­me, og jeg kun­ne bli­ve ved. Det er i høj grad album­mets sto­re styr­ke. Det, og så Anja T. Lahr­manns smuk­ke vokal, der på album­met er mere i cen­trum og slet og ret er en nydel­se at lyt­te til.”

De ord står jeg sta­dig ved! Fra sam­me ind­læg kan du i øvrigt læse et fyl­digt inter­view med ban­det: http://www.musikmigblidt.dk/ice-cream-cathedral-interview-vind-koncertbilletter.html

Ban­det gæste­de for­ny­lig dansk­ba­se­re­de Here Today Ses­sions, som siden august sid­ste år har budt på en mas­se spæn­den­de live­ses­sions med gode dan­ske og uden­land­ske kunst­ne­re. Varm op til Ice Cream Cat­hed­rals Roskil­de­de­but med nog­le uhy­re hyp­no­ti­se­ren­de liveud­ga­ver af Con­stan­ti­ne, Let’s Col­li­de Like Trains In The Under­gro­und og An Arm­ful Of Rubies, opta­get i ana­logstu­di­et Bla­ck Tor­na­do i Køben­havn. At Ice Cream Cat­hed­rals tre med­lem­mer Anja Lahr­mann, Kri­stian Paul­sen og Anders Bach er dyg­ti­ge musi­ke­re — også live, bur­de med dis­se video­er stå klokkeklart!

 

 

 

I som­me­rens løb kan Ice Cream Cat­hed­ral ople­ves her:

28. Juni: Gut Fee­lings #3, Park Tea­tret, Oslo.
30. Juni, 14:30: Pavi­li­on Jr., Roskil­de Festival.
20. Juli: Musik i Lejet, Tisvildeleje.
09. August: New Note Festi­val, Hillerød.
10. August: Musik­da­gen, Copen­ha­gen Cab­le Park, København.
30. August: Wal­ker Festi­val, Middelfart.
14. Sep­tem­ber: Lyd­ha­ven Festi­val, Aarhus.
27.–28. Sep­tem­ber: New­be­es Festi­val, Aarhus.

 

Here Today Ses­sions | Homepage
Ice Cream Cat­hed­ral | Facebook
Ice Cream Cat­hed­ral | Soundcloud
Ice Cream Cat­hed­ral | Tumblr
Ice Cream Cat­hed­ral | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!