I Got You On Tape

4 sep 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

I mor­gen, man­dag den 5. sep­tem­ber, udkom­mer I Got You On Tape’s 4. album med tit­len Church of The Real. Spe­ci­elt for­ri­ge album Spin­ning for the Cau­se fra 2009 var jeg svært begej­stret for, så det er med sto­re for­vent­nin­ger, jeg ser frem til at høre det nye album i sin helhed.

Det skul­le vise en lyse­re og mere pop­pet side af IGYOT, men sta­dig med en vis tyng­de og melan­ko­li i kraft af for­san­ger Jacob Bel­lens subli­me mør­ke vokal og for­nem­me tekster.

Musik­ma­ga­si­net Sound­ve­nue har lagt to num­re fra album­met op på deres Soundcloud til strea­m­ing, og tom­mel­finge­ren er helt klart opad herfra!

I Got You On Tape ‘Church of the Real’ by sound­ve­nue

I Got You on Tape — Run From the Rain

 

For­ny­lig lag­de IGYOT også en gam­mel uud­gi­vet demo op på deres Soundcloud, som viser at den­ne mere dansab­le lyd har dybe rød­der i ban­dets lyd. Num­me­ret hed­der Sound of my Bell:
Sound of my Bell by I GOT YOU ON TAPE

 

I num­me­ret TNT, som er det ene­ste nye vi har hørt fra ban­det siden 2009, kan man også spo­re den lidt mere pop­pe­de til­gang. Bru­gen af voco­der hører f.eks. nor­malt pop­pens ver­den til:

TNT by I GOT YOU ON TAPE

 

Køb det nye album på Itu­nes her:

I Got You On Tape — Church Of The Real | iTunes

 

Ban­det kan des­u­den fan­ges live rundt om i lan­det og Euro­pa til efteråret:

OCTOBER

8. Octo­ber – Metromu­sik, Ringsted

14. Okto­ber – Byg­nin­gen, Vejle

15. Octo­ber – Vega, København

20. Octo­ber – Voxhall, Århus

21. Octo­ber – Posten, Odense

22. Octo­ber – For­bræn­din­gen, Albertslund

NOVEMBER

10. Novem­ber – Vooru­it – Gent

11. Novem­ber – Cul­tuur cen­trum – Mechelen

12. Novem­ber – Lyt.nu festi­val – Lyngby

17–18-19. Novem­ber – Hol­land – TBA

25. Novem­ber – Ars Came­ra­lis – Polen

 

I Got You On Tape | Facebook

I Got You On Tape | Soundcloud

I Got You On Tape | Homepage

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!