I Break Horses — Chiaroscuro

12 feb 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

ibreakhorses_faith

Sven­ske I Bre­ak Hor­ses, bestå­en­de af Maria Lindén og Fredrik Balck er ude med et nyt album med tit­len Chi­a­roscu­ro, der er ita­li­ensk og bety­der noget i ret­ning af “lys og skyg­ge” inden­for maler­kun­sten. Tit­len er egent­lig meget pas­sen­de for album­met byder på dystert og dra­ma­tisk synt­hpop med mas­ser af spræk­ker af lys. Det er lidt som at køre for­bi en skov i tus­mør­ke, hvor man spot­ter den ned­ad­gå­en­de sol glim­te mel­lem træ­er­ne som et stro­boskoblys. Det efter­la­der mig beru­set og hyp­no­ti­se­ret. Nog­le gan­ge over­gi­ver jeg mig totalt til mør­ket og andre gan­ge bli­ver jeg opstemt af de lyse synthhooks.

Et af høj­de­punk­ter­ne er den dansab­le og witch hou­se-agti­ge Faith, hvis video er skudt i kon­trast­fuld sort-hvid som for at under­stre­ge kon­tra­ster­ne mel­lem det lyse og mør­ke i musikken:

I Bre­ak Hor­ses — Faith

:

 

Den smuk­ke Deni­al med blø­de og bli­de 80’er synt­hbøl­ger er et andet klart højdepunkt:

I Bre­ak Hor­ses — Denial

 

Også åbnings­num­me­ret You Burn er jeg glad for. Med sine ufravi­ge­li­ge puls­slag er den fuld af ånde­løs og til­ba­ge­holdt spæn­ding. Man får for­nem­mel­sen af, at noget stort er i vente.

I Bre­ak Hor­ses — You Burn

 

Ene­ste minus ved Chi­a­roscu­ro, er at det løber lidt tør for gode ide­er i den sid­ste tredjedel.

For fans af The Kni­fe, M83, Lady­t­ron og Chromatics.

Stream hele albummet:

 

 

I Bre­ak Hor­ses | Homepage
I Bre­ak Hor­ses | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!