Hunt

30 apr 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Hunt2

Sven­ske Hunt er et fire­mands­band, der spil­ler pop med postro­ck-refe­ren­cer. Eller måske er det sna­re­re postro­ck med pop-refe­ren­cer? Det er ikke så vig­tigt, det essen­ti­el­le er, at det fun­ge­rer glim­ren­de! Drøm­men­de gui­ta­rer, tål­mo­digt opbyg­gen­de kom­po­si­tio­ner, eksta­ti­ske cres­cen­do­er og vel­in­te­gre­re­de elek­tro­ni­ske ele­men­ter er det som pri­mært ken­de­teg­ner Hunt. For­san­ge­r­in­de Sus­an­na Bran­dins stem­me er des­u­den mage­løs. Der er noget ved dens klang, der vir­ker omsorgs­fuldt og tryg­heds­ska­ben­de, som om hen­des stem­me tager en i hån­den og siger, at alt er okay.

I left er en ny sing­le, som først offi­ci­elt udkom­mer den 12. juni med B‑siden Against My Will You Are ali­ve på det inter­es­san­te pla­de­sel­skab Kning Disk. 

 

Lyt også til en anden sing­le, Fight, og EP’en Ashes Of A Secret Heart fra 2010


Hunt | Soundcloud
Hunt | Facebook
Hunt | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!