Hooray For Earth — True Loves

14 maj 2011 by Søren Lund Korsgaard, 2 Comments »

Tag dig ikke af det lidt fjol­le­de navn — Hor­ray For Earth. Det er nem­lig slet ikke så tos­set det her (ja, jeg er jyde..). Den­ne opløf­ten­de sing­le er fra det up-and-com­ing album True Loves, der er ude den 7. juni.

Hooray For Earth — True Loves by Doveco­te Records

Tjek i øvrigt den til­hø­ren­de musik­vi­deo, der er ret fascinerende!

 

Hor­ray For Earth | Homepage

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

2 Comments

 1. MartinDK siger:

  Wow!

  Jeg tjek­ke­de lige min play­stats. Jeg hør­te num­me­ret her 14. maj da du skrev om det og tænk­te “nå ja, udmær­ket, men ikke noget spe­ci­elt — sådan noget Brook­lyn-under­ligt noget, som der flo­re­rer meget af for tiden”. (Aner ikke, om de rent fak­tisk er fra Brooklyn).

  Det skul­le så åben­bart lige bund­fæl­des, for i for­gårs fik jeg plud­se­lig et flip og har vold­spil­let det lige siden — 22 gan­ge, to be exact >.<

  Når det lak­ker mod enden tig­ger det bare om, at der tryk­kes på “replay” — lidt lige­som jeg hav­de det med Depe­che Mode’s “Wrong”.

  Det der “trut­ten” (hvor­dan det så end bli­ver frem­bragt) er også super fedt, når man sid­der og ste­ner til num­me­ret :-D Ren audio-narko!

 2. admin siger:

  Audio narko inde­ed! :) Jep det gror ved genlytning :)

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!