Holy Other

16 jan 2011 by Søren Lund Korsgaard, 2 Comments »

2010 var året hvor gen­ren witch hou­se, også kendt som haun­ted hou­se, fik en del opmærk­som­hed rundt omkring på net­tet. Holy Other, en eng­læn­der bosat i Ber­lin, er nye­ste skud på stam­men inden for den­ne mør­ke og dystre gen­re, der også tit besid­der en sær form for skønhed.

Føl­gen­de sti­kord kun­ne pas­se på Holy Others lyd­mæs­si­ge uni­vers: Skyg­ge­fuldt, sørg­mo­digt, kæl­der­dyb bas, mystisk, gotisk, sort magi, dro­ne og vokal samp­les. Hvor­dan lyder det så?

Først skal du lyt­te til et par af hans ori­gi­na­le produktioner.

Holy Other — YR LOVE (Right cli­ck to download)

YR LOVE

Holy Other — WE OVER (Right cli­ck to download)

WE OVER

Sve­digt, ikke!? Holy Other har også remixet gode nav­ne som, Whi­te Lies, Aso­bi Seksu og How To Dress Well, og det er lige før jeg bed­re kan lide dis­se remixes. De er alle i abso­lut særklas­se! Rum­klan­gen er mere udtalt, og det klæ­der lyd­bil­le­det, at voka­len træ­der mere i karak­ter. Sjæl­dent har jeg hørt ori­gi­nalnum­me­ret bli­ver for­vand­let så dra­stisk og suc­ces­fuldt, som det er til­fæl­det med dis­se tre remixes.

Aso­bi Seksu — Trails (Holy Other Remix) (Right cli­ck to download)

Aso­bi-Seksu-Trails-Holy-Other-Remix

How To Dress Well — Take It On (Holy Other Remix) (Right cli­ck to download)

Take It On (Holy Other Remix)

Whi­te Lies – Stran­gers (Holy Other Remix) (Right cli­ck to download)

Strangers+RMX+MASTER

Du kan høre mere fra Holy Others mør­ke, men smuk­ke uni­vers på link­se­ne herunder.

Holy Other | Myspace

Holy Other | Soundcloud


Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , ,

2 Comments

  1. tom jensen siger:

    Den før­ste, YR Love, er over­fed — især efter at jeg lod lyden strøm­me ud gen­nem mine favo­rit ear­bud iste­det for discount-pchøjtalerne :)

  2. admin siger:

    Ja, gode højta­le­re eller høre­te­le­fo­ner kan vir­ke­lig gøre en for­skel! Mere dyb­de, fle­re detal­jer osv. 

    Har selv Har­man Kar­don SoundSti­cks II som com­pu­ter­højta­le­re, som jeg varmt kan anbe­fa­le til pri­sen. God sub, og krystal klar lyd. 

    http://www.pricerunner.dk/pl/267–221980/PC-hoejtalere/Harman-Kardon-SoundSticks-II‑2.1‑Sammenlign-Priser

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!