Hilang Child — First Writings EP

2 jan 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Hilang Child

Det er noget vir­ke­lig smukt og bevæ­gen­de ved Hilang Childs EP First Wri­tings, der lyder lidt som hvis Fle­et­foxes ensom­me lil­le­bror skif­te­de gui­ta­ren ud med et luf­tigt klin­gen­de kla­ver. Det er per­fekt i dis­se vin­ter­ti­der, hvad cove­ret også afslø­rer i form af en kat, som lig­ger og var­mer sig ved en bagen­de pejs. Bag musik­ken står en ung gut ved navn Ed Riman fra London.

Det er svært at tro, at EP’en før­ste num­mer Cha­tu­ran­ga er pro­duk­tet af kun én mand. Bestå­en­de af sus­pen­se­fyldt brug af kla­ver, ele­gant vio­lin, bru­sen­de bæk­ken, mar­ch­ag­tig brug af lil­le­trom­me samt Rimans smuk­ke vokal­har­moni­er, ram­mer toner­ne øret som bøl­ger, der bli­ver mere og mere majestæti­ske i deres form.

Hilang Child — Chaturanga 

 

At Rhos­si­li er skå­ret helt ind til benet med kun Rimans melan­kol­ske og følel­ses­mæt­te­de vokal, smukt akkom­pag­ne­ret af kla­ver. Det hele er badet i rum­klang, som befandt man sig i et kir­ke­rum. Hvis man vit­ter­ligt hør­te den­ne musik i kir­ken, vil­le øjne­ne uvil­kår­ligt søge mod hvæl­vin­gens høj­ti­de­li­ge udsmyk­nin­ger, mens tan­ker­ne vil­le søge indad og fin­de nye dybder.

Hilang Child — At Rhossili

 

Giv hele EP’en et lyt:

  

 

Hilang Child | Soundcloud
Hilang Child | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!