Hazy Mountains

1 mar 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Stor­la­dent, drøm­men­de chil­lwa­ve med afstik­ke­re i ret­ning af post-rock og sho­e­ga­ze. Tyske Hazy Moun­tains er lyd­mæt­tet eska­pis­me, der tager dig med til stjernerne.

Ep’en Gold er gra­tis. Tra­ck 1, 3 og 5 er de stær­ke­ste efter min mening. Giv den et lyt og find down­lo­ad lin­ket læn­ge­re nede. Hvis du har travlt så start med num­mer 3, Fal­ling Faster, som er det langs­om­ste num­mer rent tem­po­mæs­sigt. Det har et læk­kert orga­nisk beat og smuk­ke, væven­de melo­di­ske lyd­lag

Down­lo­ad hele album­met i en sam­let zip­fil her.

 

Hazy Moun­tains | Facebook

Hazy Moun­tains | Soundcloud

Hazy Moun­tains | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!