Hankat

18 aug 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Hankat har lavet et utro­lig stem­nings­fuldt num­mer med Be The First. Num­me­ret er at fin­de på den sprit­nye Sound Of Copen­ha­gen vol. 5 compilation.

Hankat har lånt soulsan­ge­ren Gla­dys Knights vokal, hvil­ket gør num­me­ret end­nu mere magisk. Stem­nings­mæs­sigt ram­mer det des­u­den en sjæl­den kom­bi­na­tion mel­lem det dystre og smukke.

Hankat — Be The First (S.O.C. Edit)

Be The First — S.O.C. Edit

Se i øvrigt musik­vi­deo­en for at høre den ful­de ori­gi­na­le ver­sion af Be The First. Jeg elsker mat­chet mel­lem det visu­el­le og audi­ti­ve omkring 00.48!

Hankat | Myspace

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!