Haerts — Wings

27 okt 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Mød Haerts, en ny dreng-pige duo fra Brook­lyn (via Tys­kland). Det er i øvrigt ikke en fejl, at der er byt­tet om på “e” og “a” i Haerts.

Debut sing­len Wings lever op til sit navn med san­ge­r­in­de Nini Fabis svæ­ven­de og dra­gen­de vokal (bemærk at den er uden vibra­to) og en pro­duk­tion, der får en til at føle, at man sti­ger høje­re og høje­re til vej­rs, til man til sidst ikke bare er oppe i sky­er­ne, men er over dem og kig­ger ned på dem i skæ­ret fra en oran­ge­to­net solnedgang.

Iføl­ge duo­en selv arbej­der de på den måde, at de for­tol­ker film og bil­le­der om til deres egen lyd­sig­na­tur. Det fil­mi­ske islæt er da også nemt at høre.

Haerts — Wings (Right Cli­ck To Download)

Haerts — Wings

 

Sing­len har fået en min­dre har­monisk video. Her lurer faren og end­da døden hele tiden lige om hjør­net for en ræk­ke legen­de børn. For nog­le af dem ender legen med, at de dør ved stød!

 

Hvis du lige­som jeg er ble­vet lun på Haerts’ lyd, så glæd dig til 6. novem­ber, hvor duo­en intro­du­ce­rer et nyt num­mer med tit­len All The Days.

 

Haerts | Facebook

Haerts |Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!