Guldkorn september & oktober 2018

3 dec 2018 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »


Artwork: Kili­an Eng

Lad dig for­fø­re af de sær­ligt udvalg­te styk­ker musik fra sep­tem­ber og okto­ber måned. Du fin­der i det­te blo­gind­læg det abso­lut bed­ste nye inden­for ynd­lings­gen­rer som neoklas­sisk, post-rock, elek­tro­nisk, sin­ger-songwri­ter, indie-pop, indie-rock, electro­pop, synt­hpop, folk-pop, sho­e­ga­ze og alt der­i­mel­lem (kært barn har man­ge navne!).

Som sæd­van­lig ram­mer det meste på tværs af dis­se gen­rer en drøm­men­de, ofte cine­ma­tisk, tone, som jeg fore­træk­ker det.

De dan­ske guld­korn kom­mer fra Bal­vig, CHINAHHunB­jørn, Emil Duvi­er, Sel­ma Hig­gins, GLISSOWMI, Goss, MANILA og Schwarze Fik­tion. 

Sæt dig til ret­te med en kop dam­pen­de varm te med høre­te­le­fo­ner­ne på og for­dyb dig i musik­ken, eller lyt mens du vasker op eller laver mad. Lister­ne kan også fun­ge­re som sound­tra­ck til og fra dit arbej­de eller stu­die. Hvis du ikke sid­der ved en com­pu­ter, kan du også fin­de play­li­ster­ne på Musik Mig Blidts Soundcloud-pro­fil eller hele Musik Mig Blidts Best of 2018-play­li­ste på Spo­ti­fy, der løben­de bli­ver opda­te­ret med guldkorn.

 

Guldkorn September 2018

1. Tom Day & Monsoon­si­ren — We Wat­ched The Clouds Form Sha­pes (Kyson Remix)
2. CHINAH — Stran­ge Is Better
3. Peter Bro­de­ri­ck — Two Bal­loons (Part 4)
4. Heli­os — Even Today
5. David All­red — The Garden
6. Mat­t­hew Dear — Echo
7. Drin­ker — Frag­ment II
8. Tom Day & Monsoon­si­ren — Dreams
9. Sen­si­tize — Out There
10. Will Sam­son — Calescent
11. Tom Day & Monsoon­si­ren — Love Is Rare
12. Throwing Snow — V
13. Mad­son. — Trying
14. Aukai — Clo­sed Eyes ( Apar­de Remix )
15. Aukai — Distra­cted By Clouds (Ben Lukas Boy­sen Remix)
16. Aukai — Col­ora­do ( Par­ra For Cuva Remix )
17. Emil Duvi­er — Narvik
18. Emil Duvi­er — How Sounds Tra­vel By Water
19. Con­nan Mock­a­sin — Char­lot­te’s Thong
20. shlo­h­mo — WEN 222
21. Ryan Davis — Alow
22. Sel­ma Hig­gins — To The Sincerest
23. Fre­edom Fry — Fre­edom Fry — Easy Street
24. HunB­jørn — The Touch
25. Tom Rosent­hal — To You Alo­ne [Acoustic]
26. Base­ment Revol­ver — Tree Trunks
27. ViVii — Savant (Live)
28. Victory Chi­mes — Halos
29. Micha­el Pri­ce — Sandham
30. Dani­el Brandt — Sail­bo­ats III
31. HunB­jørn — In Vacuo
32. Andrew Bay­er feat. Ali­son May — Immor­tal Lover
33. Ryan Davis — Cyclus
34. JOSIN — Company

 

Guldkorn Oktober 2018

1. Kyson — Have My Back
2. Kyson — Forest Green
3. Andrew Bay­er feat. Ali­son May — Tidal Wave
4. Ryan Davis — Dimmed
5. Beau­ti­ful Machin­es — Bastian
6. Ryan Davis — Cyclus
7. JOSIN — Once Apart
8. Ryan Davis — Shift
9. Ryan Davis — Obsidian
10. GLISS — Down­town
11. Peter Bro­de­ri­ck — Tech­no For Lemurs
12. Dan­ny Mul­hern — Ope­ning Tit­les (from “What They Had”)
13. Dan­ny Mul­hern — Rut­h’s The­me (from “What They Had”)
14. Hia­tus — Youth
15. Tony Ander­son — Dar­ke­st Night (feat. James Everingham)
16. Lyco­ri­sco­ris — Stel­la (Ryan Davis Rethink)
17. JOSIN — Bur­ning (for A New Start)
18. OWMI — Slip­ping
19. Will Sam­son — Cales­cent (The Gent­le­man Losers Remix)
20. Robot Koch — Move­ment III
21. Goss — The­re’s Just so Much a Heart Can Take
22. MANILA — Chances
23. Schwarze Fik­tion — Cinematics
24. Schwarze Fik­tion — Miami

 

Guldkorn, der ikke er tilgængelige på Soundcloud

Som sæd­van­lig har jeg nede­nun­der sam­let de guld­korn, som ikke fin­des på soundcloud eller som også har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for! Du kan også fin­de alle guld­korn fra 2018 i min “Best of 2018” Spo­ti­fy-play­li­ste.

1. Ange­lo De Augusti­ne — Time
2. Seba­sti­an Pla­no — Purples
3. Bal­vig — Major
4. Bal­vig — Recover
5. Howard — Bra­ve Young Man
6. Ben Lukas Boy­sen — Pending
7. Lorn — Out of the frame
8. Anne Mül­ler — Bel Tono
9. This Will Destroy You — Weepi­ng Window
10. Many Voi­ces Spe­ak — Had It
11. Base­ment Revol­ver — Diamonds
12. Fre­edom Fry — Eve­ry­bo­dy Thin­ks the Love Is Gone
13. Micha­el Pri­ce — Speke
14. Fyfe & Iskra Strings — EP1

 

Ange­lo De Augusti­ne — Time

 

Seba­sti­an Pla­no — Purples

 

Bal­vig — Major

 

Bal­vig — Recover

 

Howard — Bra­ve Young Man

 

Ben Lukas Boy­sen — Pending

 

Lorn — Out of the frame

 

Anne Mül­ler — Bel Tono

 

This Will Destroy You — Weepi­ng Window

 

Many Voi­ces Spe­ak — Had It

 

Base­ment Revol­ver — Diamonds

 

Fre­edom Fry — Eve­ry­bo­dy Thin­ks the Love Is Gone

 

Micha­el Pri­ce — Speke

 

Fyfe & Iskra Strings — EP1

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!