Guldkorn september — december 2019

2 feb 2020 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Det er gået lidt sløvt med at få opda­te­ret blog­gen med de sene­ste måne­ders guld­korn, og det skal jeg bekla­ge! Hel­dig­vis har ingen af alle dis­se san­ge og num­re nogen udløbs­da­to. Det er hel­ler ikke for ingen­ting, at de alle ryger fluks på min (hvis jeg selv skal sige det) evigt gyl­di­ge All Gre­a­test play­li­ste, der pt. tæl­ler lidt over 3000 san­ge — udover selv­føl­ge­lig min Best Of 2019 play­li­ste.

Da det­te ind­læg dæk­ker de bed­ste san­ge fra sep­tem­ber og året ud, er der mildt sagt en pæn stak guld­korn, at for­kæ­le sine ører med, men måske er det nød­ven­digt at spre­de lyt­nin­gen over nog­le dage. Med min­dre du da har en hel dag til rådig­hed, hvor du kan høre musik. Det tager trods alt ca. 8 timer at lyt­te til det hele. Men jeg lover, at der er sto­re lyt­te­o­p­le­vel­ser i vente!

Dan­ske kunst­ne­re inklu­de­rer i den­ne omgang:
Pine­moon, Pen­ny Poli­ce, Kara Moon, Klap­trae, Masa­so­lo, Bear With Me, Jagu­ar Moon, Suni, Rig­mor, A Kind of Man, Gan­ger, Sofie Birch, GRETA, Death Machine, BYLJA, Sunx, Blaue Blu­me, Eik Octo­bre, Tren­te­møl­ler, Came­lo, Flag Whi­te, Efter­klang og Blitzkrig

 

Guldkorn september 2019

1. Pine­moon — Miracle
2. Tom Adams — Par­ti­c­le V (Seba­sti­an Pla­no Rework)
3. Snor­ri Hal­l­gríms­son — …og Min­ning Þín Rís Hægt (Peter Greg­son Rework)
4. Domi­nik Eul­berg — Fünffleck-Widderchen
5. Amy Root — June
6. Amy Root — Elif
7. Hay­den Cal­nin — Fuck Collingwood
8. Röyks­opp — I Just Dont Under­stand You
9. Pen­ny Poli­ce — The­re Is More
10. Ed Carl­sen — Hands, Heart
11. Klang­stof — Atta­ck Attack
12. Max Coo­per — Repetition
13. Max Coo­per — Par­ting Ways (with Six Sigma)
14. Slow Mea­dow — Fake Magic is Real
15. Kara Moon — Sky
16. Will Sam­son — Ochre Alps
17. Power Glove — Loaded
18. Kon­rad­sen — Baby Hallelujah

 

Guldkorn oktober 2019

1. Patri­ck Wat­son — Here Comes The River
2. Kon­rad­sen — Dice
3. Klap­trae — Be My Love Act II
4. Eik Octo­bre — Rapid Eye Movement
5. Masa­so­lo — Loa­ded Gun
6. Bear With Me — Cry
7. Fre­edom Fry — Matchstick
8. Anne Mül­ler — Num­mer 2
9. Slow Mea­dow — Heli­um Life Jacket
10. Jagu­ar Moon — Lottery
11. Van­co­u­ver Sle­ep Cli­nic — ZION
12. Suni — AllernÊrmest
13. Mint Julep — Ricochet
14. Will Sam­son — Flowerbed
15. Hig­ha­saki­te — Can I Be Forgiven

 

Guldkorn november 2019

1. Masa­so­lo — Gim­me Gim­me Gimme
2. Will Sam­son — Flower­bed (S Carey Remix)
3. Japan Man — The Law
4. AJIMAL — How Could You Disappear?
5. Nik­las Pas­ch­burg — If
6. Rig­mor - Vægt­løs
7. A Kind of Man — FLIP
8. Jagu­ar Moon — Ostrich
9. Gan­ger - KOMETEN
10. LE MATOS — Com­ple­te Memory Recovery
11. Sofie Birch — Myg
12. GRETA — Baby
13: Patri­ck Wat­son — Look at you

 

Guldkorn december 2019

1. GRETA — Wilderness
2. GRETA — White
3. Gan­ger — Lænker
4. Death Machine — Someday
5. BYLJA — Kosm, Pt. 2
6. BYLJA — Kosm, Pt. 1
7. RY X — Untold (Alex Banks Remix)
8. Adam Daud­rich — Swells
9. Chri­sti­an Löf­f­ler — Ver­sail­les (Hold)
10. DOMENICO and Viiq — No Scrubs x You Make Me Wanna
11. Old Ami­ca — Sonja / Eri­c’s Dinosaurs (Rewor­ked by The­re­se Lithner)

 

Ekstra guldkorn

Som sæd­van­lig har jeg nede­nun­der sam­let de guld­korn, som ikke fin­des på soundcloud eller som har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for!

Trackliste

1. Will Sam­son — Ochre Alps
2. Star­Hor­se — C​/​1965 S1
3. Sunx — Heart­bre­a­ker Bye
4. Blaue Blu­me - Lovab­le
5. Tony Ander­son & Chris Cole­man — Eschaton
6. Benja­min Gust­af­sson — Hea­ven Knows, Right?
7. Benja­min Gust­af­sson — Home
8. Eik Octo­bre- Take Me Somewhe­re Else
9. The Natio­nal — Light Years
10. Power Glove — Secrets (feat. Ella Thompson)
11. Ra Ra Riot — Bad to Worse
12. Kis­hi Bas­hi — A Meal for Leaves
13. Kis­hi Bas­hi — The­me From Jero­me (For­got­ten Words)
14. The Slow Show — Pla­ces to go
15. Tren­te­møl­ler — Blue Sep­tem­ber (feat. Lis­bet Fritze)
16. Slow Mea­dow — Stel­larum Fixarum
17. Par­ra For Cuva — Eff Five
18. Fre­edom Fry — Matchstick
19. CHVRCHES — Death Stranding
20. Night Beds — Blue Knuckle
21. Came­lo — Ste­reo Child
22. Eik Octo­bre — Rapid Eye Movement
23. Elah Hale — Hol­ding You Close
24. Kis­hi Bas­hi — Pen­ny Rab­bit and Sum­mer Bear
25. Chi­to­se Haji­me — Honen Bus­hi (Dori­an Con­cept Remix)
26. Kon­rad­sen — Red to Rhyme
27. Babe­hea­ven — God Sent The Baby
28. Miya Foli­ck — I will fol­low you into the dark
29. Sudan Archi­ves — Down On Me
30. Sudan Archi­ves — Iceland Moss
31. Sudan Archi­ves — Limitless
32. C Dun­can — He Came From The Sun
33. Doug­las Dare — Sil­ly Games
34. Will Sam­son — Calescent
35. Sara Lov — Dep­th of Night feat. Dustin O’Halloran
36. Eik Octo­bre — (Sin­ce) You
37. Flag Whi­te — Intet & Væren/Morfar & Mormor
38. Efter­klang — Vi er uen­de­lig (feat. south Den­mark Girls Choir)
39. Efter­klang – Hæn­der der åbner sig ft. South Den­mark Girls Choir
40. Efter­klang — Havet løf­ter sig
41. Makeup and Vani­ty Set — The­me From Radio Rental
42. Sus­an­ne Sund­før — Undercover (Live from The Barbican)
43. John Metcal­fe — Hymn (John Metcal­fe Remix)
44. Came­lo — Mel­lo Man
45. Soak — Blood­buzz Ohio (The Natio­nal Cover)
46. Anton Belov — First Kiss
47. Amy Root — Elif (OIJ Remix)
48. Blitzkrig — Varm Kind (vi kom­mer aldrig ud)
49. Kis­hi Bas­hi — Vio­lin Tsunami
50. Kis­hi Bas­hi — A Song For You
51. Gen­ga­hr — Eve­ryt­hing & More
52. Dralms — Gra­cious Host

Will Sam­son — Ochre Alps

 

Star Hor­se — C​/​1965 S1

 

Sunx — Heart­bre­a­ker Bye

 

Blaue Blu­me — Lovable

 

Tony Ander­son & Chris Cole­man — Eschaton

 

Benja­min Gust­af­sson — Hea­ven Knows, Right?

 

Benja­min Gust­af­sson — Home

 

Eik Octo­bre- Take Me Somewhe­re Else

 

The Natio­nal — Light Years

 

Power Glove — Secrets (feat. Ella Thompson)

 

Ra Ra Riot — Bad to Worse

 

Kis­hi Bas­hi — A Meal for Leaves

 

Kis­hi Bas­hi — The­me From Jero­me (For­got­ten Words)

 

The Slow Show — Pla­ces to go

 

Tren­te­møl­ler — Blue Sep­tem­ber (feat. Lis­bet Fritze)

 

Slow Mea­dow — Stel­larum Fixarum

 

Par­ra For Cuva — Eff Five

 

Fre­edom Fry — Matchstick

 

CHVRCHES — Death Stranding

 

Night Beds — Blue Knuckle

 

Came­lo — Ste­reo Child

 

Eik Octo­bre — Rapid Eye Movement

 

Elah Hale — Hol­ding You Close

 

Kis­hi Bas­hi — Pen­ny Rab­bit and Sum­mer Bear

 

Chi­to­se Haji­me — Honen Bus­hi (Dori­an Con­cept Remix)

 

Kon­rad­sen — Red to Rhyme

 

Babe­hea­ven — God Sent The Baby

 

Miya Foli­ck — I will fol­low you into the dark

 

Sudan Archi­ves — Down On Me

 

Sudan Archi­ves — Iceland Moss

 

Sudan Archi­ves — Limitless

 

C Dun­can — He Came From The Sun

 

Doug­las Dare — Sil­ly Games

 

Will Sam­son — Calescent

 

Sara Lov — Dep­th of Night feat. Dustin O’Halloran

 

Eik Octo­bre — (Sin­ce) You

 

Flag Whi­te — Intet & Væren/Morfar & Mormor

 

Efter­klang — Vi er uen­de­lig (feat. south Den­mark Girls Choir)

 

Efter­klang – Hæn­der der åbner sig ft. South Den­mark Girls Choir

 

Efter­klang — Havet løf­ter sig

 

Makeup and Vani­ty Set — The­me From Radio Rental

 

Sus­an­ne Sund­før — Undercover (Live from The Barbican)

 

John Metcal­fe — Hymn (John Metcal­fe Remix)

 

Came­lo — Mel­lo Man

 

Soak — Blood­buzz Ohio (The Natio­nal Cover)

 

Anton Belov — First Kiss

 

Amy Root — Elif (OIJ Remix)

 

Blitzkrig — Varm Kind (vi kom­mer aldrig ud)

 

Kis­hi Bas­hi — Vio­lin Tsunami

 

Kis­hi Bas­hi — A Song For You

 

Gen­ga­hr — Eve­ryt­hing & More

 

Dralms — Gra­cious Host

 

Musik Mig Blidts Best of 2019 playliste på Spotify

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2019” på Spo­ti­fy, hvor 99 % fra mine guld­korns­play­li­ster gen­nem året er samlet:

 

Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned eller måne­der. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse for­bi. Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!