Guldkorn september 2014

11 okt 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

tumblr_nbm0ugQFe41r00g1wo1_1280

Det er ble­vet tid til at sam­le op på den bed­ste musik, jeg har lyt­tet til i sep­tem­ber. Dur og mol, men nok mest mol, i en skøn blan­ding. Ikke så man­ge ord — bare al den gode musik fra sep­tem­ber måneds 30 dage.

Dog skal de dan­ske kunst­ne­re frem­hæ­ves, da det jo altid er meget rart at vide, hvad der rører sig i ande­dam­men. Den­ne gang kan du læg­ge øre til Pala­ce Win­ters andet num­mer — en læk­ker, til­ba­ge­læ­net, men også majestætisk sang, der bekræf­ter, at duo­en er et navn, man gør klogt i at hol­de øje med fremover!

Com­mu­ni­ons er til­ba­ge med deres mest iøre­fal­den­de gui­tar­riff til dato.

Pio­ne­rer udi elek­tro­nisk musik — Futu­re 3 er ude med det før­ste album i 13 år (With And Wit­hout) og er på play­li­sten repræ­sen­te­ret med num­me­ret Rol­ler Coa­sters, der har Anja T. Lahr­mann fra Ice Cream Cat­hed­ral med på vokal.

Ende­lig har Rosa Lux & Er De Sjæld­ne har slår pjal­ter­ne sam­men i Rosa Lux’s smuk­ke cel­lo-præ­ge­de remix.

 

Trackliste:

1. Salt Cat­hed­ral — Holy Soul
2. Split Scre­ens — Stand Alone
3. Phox — Slow Motion
4. Bear Moun­tain — Congo (Exten­ded Mix)
5. Pala­ce Win­ter — Woke In The Night, the Pho­ne Was Ringing
6. Spook­yland — Rock and Roll Weakling
7. Com­mu­ni­ons — So Long Sun
8. The Yetis — Litt­le Sur­fer Girl
9. Temp­les — Move With The Sea­son (Tom Fur­se Extra­po­la­tion Remix)
10. Alex G — Hollow
11. Soak — B a noBo­dy (radio edit)
12. Tops — Outside
13. JOSIAHWISE IS THE SERPENTWITHFEET — SOLIPSIST
14. Sonic Cat­hed­ral — Gulp ‘I Want To Dan­ce’ (Sing­le Edit)
15. Hey Elbow — Blanca
16. Milosh — Right Never Comes
17. Futu­re 3 — Rol­ler Coa­sters — Feat. Anja T. Lahrmann
18. Max Coo­per — Woven Ance­s­try (Olaf Stuut Remix)
19. Rosa Lux & Er De Sjæld­ne — Drøm­me­ty­der (Rosa Lux Dreamix)
20. Para­si­te Sing­le — Time Traveller
21. Ryan Hem­sworth — Snow In Newark (with Dawn Golden)
22. RL Gri­me — Remin­der (feat. How To Dress Well)
23. Astro­nauts, etc. — Care To Lose
24. Broo­ke Bent­ham — We’ll Be Ghosts
25. Jon Hopkins — Form By Fire­light (with Rap­ha­el­le Standell)

 


Om Gukornsserien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men med en for­mod­ning om, at det med god sand­syn­lig­hed alli­ge­vel ikke er noget, du ken­der (god musik bli­ver som bekendt aldrig for gammelt).

Det fede ved soundcloud­p­lat­for­men er, at det tit er ste­det hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!