Guldkorn oktober 2014

8 nov 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Jonathan Zawada

Artwork: Jonat­han Zawada

Vær­s­go! Okto­ber måneds bed­ste musi­kal­ske opda­gel­ser som per­ler på en snor! Tryk play og udvid din musi­kal­ske hori­sont med bl.a. en mas­se dan­ske bidrag i form af Flag Whi­te, Death Has No Domi­ni­on, Lowly, Swe­et Tem­pe­st, The Attic Sle­e­pers,  Late Bloo­mers, Wan­gel og cali­for­ni­ske men Køben­havn-base­re­de CHLLNGR.

Trackliste:

1. Iama­miwho­a­mi — Thin
2. Flag Whi­te — Ides Of March / Idle Hearts
3. Kias­mos — Bent
4. Death Has No Domi­ni­on — Com­ing Like A Hurricane
5. Monop­ho­na — Bla­ck On Bla­ck Radio Edit
6. Lowly — Sto­nes In The Water
7. Swe­et Tem­pe­st — Monsters Under The Bed
8. Gen­ga­hr — Gen­ga­hr — Powder
9. King Gizzard & The Lizard Wizard — Hot Water
10. The Rebel Light — Strangers
11. Moo­doïd — La Lune (album version)
12. Nils Fra­hm — Re (The Frid­ge & Abso­lut Mono­ton Remix)
13. The Attic Sle­e­pers — Lines
14. Late Bloo­mers — Out of Time
15. Wan­gel — Sun
16. Bal­mor­hea — Attesa (Nils Fra­hm Rework)
17. Mac Mil­ler — Just Some Raps, Not­hing To See Here, Move Along
18. CHLLNGR — First Time Feat. DELS
19. Tes­se­ra Ski­es — Droplet
20. MMOTHS — Yago
21. BC Cam­plight — Just Becau­se I Love You
22. Blue Hawaii — Get Happy
23. Jake Hart — That Touch
24. Cat­hed­rals — Unbound
25. Dol­ce — Hand i Hand
26. Emi­li­a­na Tor­ri­ni — Night­fall (Pale Blue)

 


Om Gukornsserien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed alli­ge­vel ikke er noget, du ken­der (god musik bli­ver som bekendt aldrig for gammelt).

Det fede ved soundcloud­p­lat­for­men er, at det tit er ste­det hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!