Guldkorn november & december og 2018

21 jan 2019 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Decem­ber måned af er, tra­di­tio­nen tro, præ­get af få udgi­vel­ser og der­med fær­re nye guld­korn. Der­for er der knap så man­ge guld­korn, som der ple­jer at være, når jeg slår årets sid­ste to måne­der sam­men. Men det tager selv­føl­ge­lig intet fra de udvalg­te, som trods alt sta­dig tæl­ler 40 num­re og omtrent 3 timers kvalitetsmusik.

Per­ler fra det dan­ske vækstlag/alternative sce­ne kom­mer fra Moli­na, ZAAR, Tusindfald,Bjørn Ale­xan­der (Flag Whi­te), Kas­per Bjør­ke Quar­tet, BYLJA, Røg­sig­nal,  Kwa­mie Liv, Ver­dens Sid­ste Idé og Rhye.

Guldkorn november & december 2018

1. Anna Of The North — Not­hing Com­pa­res 2 U (cover)
2. Moli­na — Mike
3. ZAAR — For A While
4. Tom Adams — Peninsula
5. Nico­las Sávva — Pre­mi­e­re: Whi­te Hotel (feat. Monsoonsiren)
6. The Gol­den Fil­ter — Talk Talk Talk
7. Tusind­fald — Alting Forandres
8. Bjørn Ale­xan­der (Flag Whi­te) — DANMARK
9. Gold Cele­ste — Lost Conversations
10. FYFE — Arashiyama
11. Hia­tus — Third (2018 version)
12. Kyson — Eve­ry High (Drin­ker Remix)
13. Drin­ker — Follow
14. Sen­si­tize — Last Ship From Childhood
15. Kas­per Bjør­ke Quar­tet — Line Of Life
16. Snor­ri Hal­l­gríms­son — Still Life (Tom Adams Remix)
17. Snor­ri Hal­l­gríms­son — Be Still, My Tongue (Slow Mea­dow Rework)
18. BYLJA — Sinn
19. The Land Below — Good Time
20. Aukai — La Joya
21. Røg­sig­nal — answers.

 

Guldkorn, der ikke er tilgængelige på Soundcloud

Som sæd­van­lig har jeg nede­nun­der sam­let de guld­korn, som ikke fin­des på soundcloud eller som også har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for! Du kan også fin­de alle guld­korn fra 2018 i min “Best of 2018″ Spo­ti­fy-play­li­ste, som nu mere eller min­dre kom­plet. Den tæl­ler p.t. 331 num­re, sva­ren­de til lidt over 24 timers musik!

1. Dan Romer — This Is Good­bye for Us (Mani­ac score)
2. Deer­hunter — Death in Midsummer
3. Makeup and Vani­ty Set — Lifetimes
4. Ham­mo­ck — We Wat­ched You Disappear
5. The Mowg­li’s — “I Feel Good About This
6. ViVii — Sign Of The Times (Har­ry Sty­les cover)
7. Mere­ly — Cra­zy Heart
8. Kwa­mie Liv — Look at what i’ve done
8. Kwa­mie Liv — Do To You
9. Ver­dens sid­ste idé — Et andet liv
10. Rhi­an She­e­han — We Dan­ced Under a Bro­ken Sky
11. Rhi­an She­e­han — Betwe­en Us And The Dying Starlight
12. Rhi­an She­e­han — Last Time We Spoke
13. Tom Adams — Dear Future
14. Fyfe & Iskra Strings — Runaway
15. Fyfe & Iskra Strings — Aras­hiy­a­ma (Micha­el Pri­ce Remix)
16. Rhye — Blood Knows (Trip Tea­se Remix)
17. The Mal­pra­cti­ce — Exotica
18. Moby — This Wild Darkness
19. Max Rich­ter — Whis­pers (from My Bril­li­ant Fri­end score)

 

Dan Romer — This Is Good­bye for Us (Mani­ac score)

 

Deer­hunter — Death in Midsummer

 

Makeup and Vani­ty Set — Lifetimes

 

Ham­mo­ck — We Wat­ched You Disappear

 

The Mowg­li’s — “I Feel Good About This

 

ViVii — Sign Of The Times (Har­ry Sty­les cover)

 

Mere­ly — Cra­zy Heart

 

Kwa­mie Liv — Look at what i’ve done

 

Kwa­mie Liv — Do To You

 

Ver­dens sid­ste idé — Et andet liv

 

Rhi­an She­e­han — We Dan­ced Under a Bro­ken Sky

 

Rhi­an She­e­han — Betwe­en Us And The Dying Starlight

 

Rhi­an She­e­han — Last Time We Spoke

 

Tom Adams — Dear Future

 

Fyfe & Iskra Strings — Runaway

 

Fyfe & Iskra Strings — Aras­hiy­a­ma (Micha­el Pri­ce Remix)

 

Rhye — Blood Knows (Trip Tea­se Remix)

 

The Mal­pra­cti­ce — Exotica

 

Moby — This Wild Darkness

 

Max Rich­ter — Whis­pers (from My Bril­li­ant Fri­end score)

 

Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse forbi.

Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Musik Mig Blidt på Spotify

Husk at du også kan høre Musik Mig Blidts “Best of 2018” på Spo­ti­fy, hvor langt de fle­ste num­re fra mine guld­korns­play­li­ster fra året figurerer:

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!