Guldkorn november 2015

17 dec 2015 by Søren Lund Korsgaard, 2 Comments »

12309555_10154305546777080_4315343781680457779_o

Her får du novem­ber måneds musi­kal­ske high lights. End­nu en gang er listen præ­get af, at fri­ske dan­ske pro­jek­ter fra under­grun­den er stærkt repræ­sen­te­ret. Mød Jacob Faur­holt, Wil­li­am Niel­sen, North Fall, Bor­neland, Eloq feat. Anya, And The Blind Eye Cre­a­tes, Exec, Pola­roids Of Dead Lovers, Jærv, Chin­ah, Hybel, Juju Me, Kill J, She Dives og Eucrid Elms (alle mar­ke­ret med fed i playlisten).

Det er dog ame­ri­kan­ske Chro­ma­ti­cs der læg­ger fra land på play­li­sten med et supercool og smukt cover af den udø­de­li­ge Girls Just Wan­na Have Fun. Ver­sio­nen her har dog fået et lil­le frækt twist til sidst i tit­len — Girls Just Wan­na Have Some.

Trackliste:

1. CHROMATICS — Girls Just Wan­na Have Some
2. Gold­mund — As Old Roads
3. Frankie Cos­mos — Young
4. Gatwi­ck — All Of Me
5. Amber Arca­des — Con­stant’s Dream
6. Fog Lake — Victo­ria Park
7. Jacob Faur­holt — Futu­re Wife
8. Bibio — Petals
9. Wil­li­am Niel­sen — Tomt Rum
10. North Fall — Hovin
11. Bor­neland — Eyes Ft. Line Gøtts­che (Exten­ded Version)
12. Adna — Adna — Ber­lin (RY X Cover)
13. Ten­ny­son — Like What?
14. ELOQ — Cash Flow ft. ANYA
15. Inter­twi­ne — Requiem
16. And The Blind Eye Cre­a­tes — Noíse
17. EXEC — The Expla­na­tory Gap
18. Pola­roids Of Dead Lovers — John­ny, Play Somet­hing Sad
19. JÆRV — I STAVER
20. Óla­fur Arnalds & Nils Fra­hm – Four
21. Will Sam­son — Pyr­ton Bells
22. CHINAH — Minds
23. Hybel — Waves
24. And The Blind Eye Cre­a­tes + Oh Guard — Taksím
25. JUJU ME — Secret Police
26. KIll J — Bar­bie Girl (KIll J Cover)
27. She Dives — Bibles
28. Sara Lov — Rain Up (fea­turing Dustin O’Halloran)
29. Eucrid Elms — Stran­ge Lights

 


Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse forbi.

Soundcloud­p­lat­for­men er valgt, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 Comments

  1. Tom siger:

    Tak for at hen­le­de min opmærk­som­hed på Adna — en stjer­ne i svøb!
    God jul :)

  2. Det var så lidt Tom! God jul! :)

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!