Guldkorn marts & april 2019

2 jun 2019 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Hvad for noget ny musik skal du tjek­ke ud? Hvad rører sig på både den dan­ske og inter­na­tio­na­le musiks­ce­ne? Få sva­ret her­un­der, hvor du kan lyt­te til al den musik, som har åbnet nye ver­de­ner for mig i løbet af marts og april måned! 71 num­re i alt, hvoraf der vanen tro, er der rige­ligt med dan­ske kunst­ne­re i blandt. 26 for at være helt præ­cis. De tæller:

Shy Shy Shy, Death Machine, HunB­jørn, jours, The Oce­ans, Gan­ger, Rain­bro­t­her, Ida Wenøe, Who­Ma­deWho, Bear With Me, Kom Vi Løber, Tusind­fald, Takykar­dia, Masa­so­lo, Lowly, Røg­sig­nal, IRAH, Simo­ne Tang, Mø, Goss, Girls In Air­ports, Uden Ord, Nat­lyst, Sunx, Rain­bro­t­her og MoonBee.

 

Guldkorn marts 2019

1. ViVii — Pick Me Up
2. Bene­dikt — KMG
3. Shy shy shy — Neon
4. Death Machine — Mask
5. Fre­edom Fry — Iro­nic (Ala­nis Moris­set­te Cover)
6. HunB­jørn — Who Are We To Love
7. jours — Tri­ck (Sing­le)
8. Ruby Empress — Geist
9. The Oce­ans — High On You
10. Kis­hi Bas­hi — Sum­mer of ’42
11. Gan­ger — Kometen
12. Tem­porary — Now I Know
13. Rain­bro­t­her — Warriors
14. The Lei­su­re Socie­ty — Overheard
15. Foxes in Fiction — Onta­rio Suns­hine Pt. 3 (feat. Emily Yacina)
16. Ida Wenøe — Ano­t­her Kind Of Love
17. The Oce­ans — Wit­hout Love We’re Nothing
18. Fre­edom Fry — Inseparable
19. Late Ver­la­ne — Roll Like A Dummy
20. Max Coo­per — Hope (Par­ra For Cuva Remix)
21. Chri­sti­an Löf­f­ler — Ry
22. Nik­las Pas­ch­burg — Bloo­m­ing (In C Minor)
23. Who­Ma­deWho — Smile
24. Tom Adams — Par­ti­c­le VI (Sha­dow & Light)
25. Domi­nique Char­pen­ti­er — Terre
26. Richard Luke — Eich Bhàna
27. Jero­en Dir­rix — Until Daylight
28. Alex Kozo­bo­lis — Barcelona
29. Bru­no Bavo­ta — Solo.

 

Guldkorn april 2019

1. Bear With Me — Look­ing For
2. Kis­hi Bas­hi — F Delano
3. Kom Vi Løber — Udslag
4. Camel Power Club — A Wave of Good­by­es (feat. Racoon Racoon)
5. Tusind­fald — En Anden Dag
6. Tom Adams — Par­ti­c­le VI B (Navi­ga­tors)
7. Takykar­dia — Ritula
8. Kom Vi Løber — Byen Ender
9. Men I Trust — Numb
10. Masa­so­lo — You Got That Something
11. Lowly — Stephen
12. Camel Power Club — Kaffeklubben
13. Røg­sig­nal — nobo­dy
14. MIYNT — Vaca­tion With Bond In South Of Fran­ce Part 2

 

Guldkorn, der ikke er tilgængelige på Soundcloud

Som sæd­van­lig har jeg nede­nun­der sam­let de guld­korn, som ikke fin­des på soundcloud eller som har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for!

Trackliste

1. IRAH — Cinematic
2. Love Supre­me — Lone­ly Feelings
3. Simo­ne Tang — Shame
4. Maps — Just Reflecting
5. Emilía­na Tor­ri­ni & The Col­o­rist Orche­stra — The­re Is Somet­hing in the Forest
6. — Nort­hern Lights ft. Goss
7. Hydro­gen Sea — When You Don’t
8. Girls In Air­ports — LIN
9. Heat­her Woods Bro­de­ri­ck —  A Stil­ling Wind
10. Son Lux — Enough Of Our Disease
11. Dani­el Nor­gren — The Day That´s Just Begun
12. Karen O & Dan­ger Mou­se — Ministry
13. Bibio — Curls
14. Uden Ord — Vi Kan Ikke læn­ge­re Se
15. Mar­tin Kohl­stedt — KSYCHA (feat. GewandhausChor)
16. Nat­lyst — Jeg Har Lyst
17. Nat­lyst — Mere
18. Nat­lyst — Ulydig
19. Sunx — Dude
20. Rain­bro­t­her — Honeybird
21. Fyfe & Iskra Strings — Gold (Acoustic)
22. Fyfe & Iskra Strings — Delta
23. Novo Amor & Gia Mar­ga­ret — No Fun
24. Char­lie Cun­ning­ham — Sink In
25. Char­lie Cun­ning­ham — Per­ma­nent Way
26. Jacques — Natu­ral Takeover
27. Moon­Bee — Ele­va­te Me (Live Session)
28. Pre­ston Loving­good — Moon Fever

IRAH — Cinematic

 

Love Supre­me — Lone­ly Feelings

 

Simo­ne Tang — Shame

 

Maps — Just Reflecting

 

Emilía­na Tor­ri­ni & The Col­o­rist Orche­stra — The­re Is Somet­hing in the Forest

 

— Nort­hern Lights ft. Goss

 

Hydro­gen Sea — When You Don’t

 

Girls In Air­ports — LIN

 

Heat­her Woods Bro­de­ri­ck —  A Stil­ling Wind

 

Son Lux — Enough Of Our Disease

 

Dani­el Nor­gren — The Day That´s Just Begun

 

Karen O & Dan­ger Mou­se — Ministry

 

Bibio — Curls

Uden Ord — Vi Kan Ikke læn­ge­re Se

Mar­tin Kohl­stedt — KSYCHA (feat. GewandhausChor)

Nat­lyst — Jeg Har Lyst

Nat­lyst — Mere

Nat­lyst — Ulydig

Sunx — Dude

Rain­bro­t­her — Honeybird

Fyfe & Iskra Strings — Gold (Acoustic)

Fyfe & Iskra Strings — Delta

Novo Amor & Gia Mar­ga­ret — No Fun

Char­lie Cun­ning­ham — Sink In

Char­lie Cun­ning­ham — Per­ma­nent Way

Jacques — Natu­ral Takeover

Moon­Bee — Ele­va­te Me Live Session

Pre­ston Loving­good — Moon Fever

 

Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse for­bi. Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Musik Mig Blidt på Spotify

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2019” på Spo­ti­fy, hvor langt de fle­ste num­re fra mine guld­korns­play­li­ster fra året figurerer:

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!