Guldkorn marts 2017

26 apr 2017 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »


Artwork: Kili­an Eng

Så er jeg end­nu engang klar med fri­ske musi­kal­ske guld­korn til dig, som føl­ger med i hvad der rør sig i både den dan­ske og inter­na­tio­na­le under­grund. Nøje udvalgt blandt man­ge timers lytning!

Trackliste:

(dan­ske kunst­ne­re er med fed)

1. Jep­pe Kjel­l­berg — One Day
2. The Bla­ze — Territory
3. Super­poze — For We The Living
4. Assalm — Rive­ra (Andreas Rund Remix)
5. HVOB & Win­ston Mars­hall – Deus
6. STRØM — Mesmerize
7. Jagwar Ma — Slip­ping (Soulwax Remix)
8. Soulwax — Mis­sing Wires
9. AV AV AV — Stakes
10. AV AV AV — Love Wit­hout Rea­son feat. Jacob Bellens
11. M O D E — LUCID
12. WATWFTCTKI — Heal Me
13. KiT­he­ory — Brin­ging Me Down (feat. Ruelle)
14. Avec Sans — We Are
15. Pola­roids Of Dead Lovers — Amnesia
16. Vida Sop­hia — Not­hing Can Stand In Your Way
17. Tom Rosent­hal — You Will Mar­ry The Wrong Person
18. Cliff Waters — Achillea
19. Vök — Show Me
20. Tur­bo­lens — Rast­lø­se Bevægelser
21. E M B E R S — Unbound
22. JFDR — Instant Patience
23. Swim Moun­tain — All I Care About
24. Pen­ny Poli­ce — No Horizon
25. Club Kuru — Ribbons
26. Excelsi­or — Morp­hing His Face Into An Outline
27. KHAN — As We Wait
28. Lin­dring — Det er hvidt herude
29. Con­ner Young­blood and Nylo — Everyday
30. Chri­sti­an Löf­f­ler — Pig­ment (Par­ra for Cuva Pia­no Reinterpretation)
31. Pengu­in Cafe — Now Not­hing (Rock Music)

 


Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse forbi.

Soundcloud­-p­lat­­for­­men er valgt, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!