Guldkorn marts 2015

9 apr 2015 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Foto: Tom Killion

Så er play­li­sten for de stær­ke­ste tra­cks fra marts måned klar. Jeg bestræ­ber mig på kun at væl­ge det bed­ste af det bed­ste, men alli­ge­vel er jeg nået op på over 40 styk­ker musik. På trods af den sto­re kvan­ti­tet skul­le den høje kva­li­tet ger­ne hol­de dig fan­get! Lad mig vide, hvad for et num­mer der får dig mest op at køre — jeg er nys­ger­rig på hvad lyt­ter­ne der­u­de synes!

Sæd­va­nen tro, skal vi lige ven­de den­ne omgangs dan­ske islæt. Den fin­der du i form af bidrag fra Vir­gin Sui­ci­de, Tara­ga­na Pyja­ra­ma, ML Buch, OofjCom­mu­ni­ons, Eire­ne, Smerz (norsk duo men bosat i Kbh), Who­Ma­deWho og gode gam­le Mew!

Trackliste:

1. John­ny Jewel — Glass Candy/Shell Game
2 Shu­ra — 2Shy
3. Aaron — Strong
4. Champs — Vamala
5. EXGF — We Are The Hearts
6. 18+ — Dry
7. Wildcat! Wildcat! — Hero
8. Novo Amor — Welco­me to the Jung­le (Guns N’ Roses cover)
9. Ezra Fur­man — Rest­less Year
10. Vir­gin Sui­ci­de — Vir­gin Suicide
11. Por­ti­co — 101 (ft. Joe Newman)
12. Nosaj Thing — Cold Sta­res ft. Chan­ce The Rap­per + The O’My’s
13. Action Bron­son — Baby Blue ft. Chan­ce The Rap­per (Prod. Mark Ronson)
14. The Yetis — Litt­le Sur­fer Girl
15. Gen­ga­hr — Haunter
16. Patri­ck Wat­son — Love Songs For Robots
17. Foreign Fields — Litt­le Lover
18. The Yetis — Mysterion
19. Sóley — Ævintýr
20. T I O — A Simp­le Way
21. Sufjan Ste­vens — Should Have Known Better
22. Tara­ga­na Pyja­ra­ma — Ariel
23. Jaak­ko Eino Kale­vi — Doub­le Talk
24. Mr Fogg — Time To Ascend
25. Cou­sin Mar­nie — You’ve Been Foo­ling Me Baby
26. Will Sam­son — Sun­bea­mer Pt II
27. Toki­mon­s­ta — Real­la feat. Ander­son Paak (HWLS Remix)
28. OOFJ — I For­gi­ve You
29. Inven­tions — Slow Bre­at­hing Circu­it (A Win­ged Victory For The Sul­len Remix)
30. Dori­an Con­cept — ‘Ann River, Mn’ (Bibio Remix)
31. Memoryy — Young Oblivion
32. Pia­no Inter­rup­ted — Emo­ti­con (Flo­ex Remix)
33. Astro­nauts, etc. — I Know
34. Sufjan Ste­vens — No Sha­de In The Sha­dow Of The Cross
35. Sia — Ela­stic Heart (Clams Casi­no Remix)
36. Com­mu­ni­ons — Out Of My World
37. ML BUCH — Flow
38. Smerz — Move
39. Eire­ne – In My Head
40. Who­Ma­deWho — Ember (Radio Edit)
41. Tus­si­la­go — My Own Dear
42. Mew — Water Sli­des (Edit)
43. Tara­ga­na Pyja­ra­ma — Givers

 


Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed alli­ge­vel ikke er noget, du ken­der (god musik bli­ver som bekendt aldrig for gammelt).

Det fede ved soundcloud­p­lat­for­men er, at det tit er ste­det hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!