Guldkorn maj, juni, juli og august 2020

16 okt 2020 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Kære lyt­te­re og læsere,

her får du de bed­ste nyop­da­ge­de musiknum­re mel­lem maj og august. Jeg bekla­ger meget den lan­ge pau­se siden sidst og der­med for­sin­kel­se på det­te ind­læg. Jeg har ikke haft så meget ener­gi til blog­gen grun­det for­hold på pri­vat­fron­ten, og så blev det ikke nem­me­re af Youtu­bes skam­me­li­ge blo­ke­ring af stort set alle dan­ske num­re på plat­for­men + en mas­se ikke-dan­ske tra­cks (hel­dig­vis blev blo­ke­rin­gen for nylig ophævet).

Hvor­om alting er — her er der en MASSE ny musik til dig — som sæd­van­ligt er det kun en lil­le brøk­del af den musik, jeg har lagt opmærk­somt øre til, som er nået gen­nem nåleø­jet. Betragt mig der­for som din per­son­li­ge kura­tor og tag for dig af retterne!

Dan­ske kunst­ne­re er mar­ke­ret med fed i ind­læg­get og inkluderer:

Aza Falls, Kom Vi Løber, Schwarze Fik­tion, Liva Mo, Jung­le­lyd, Alle, lil cat, In Cara­vans, Pop­to­nes, St. Augustin, Elou Elan, aoma­me, Kh Marie, Data­ma­tros, Ast­h­ma­tic Harp, J. Fen Hapens, Rum­pi­stol, Aul­vir, Kong Cor­des, Secre­cy, ONBC, GRETA, Eik Octo­bre, Fre­de­rik Snæland, First Flush, Søren Holm, To My Gre­en Lands, Simo­ne Tang, Mia­bel­le, MAJA, Katri­ne Sto­chholm, PIPI, Mel­lem­blond, Sara Jevo og Pil.

 

Guldkorn maj 2020

1. Augusti­ne — Pick­ing Up Speed
2. Bron­son — Vaults
3. Joji — Gim­me Love
4. Ben Lukas Boy­sen — Clarion
5. Aza Falls — The End
6. Moses Sum­ney — Colouour
7. ODESZA — Divi­de Feat. Kel­sey Bulkin (Kodak To Graph Remix)
8. Kom Vi Løber — Hen­des Ansigt
9. Schwarze Fik­tion — Mia­mi (2020)
10. Bla­ck Lilys — Yaläkta
11. Moses Sum­ney — Bystanders
12. Liva Mo — Grief
13. Kia­na Valen­ci­a­no — Ambrosia
14. Jung­le­lyd — Boots
15. AJIMAL — Above All Else, Be Kind
16. Sean J O’Neill — I’m Here
17. Jai Wolf — Star­light (feat. Mr Gabriel)
18. Alle — For­mid­da­gens Sang
19. Kom­po­nent — Tell Me Somet­hing (Len­ny Par­ker Remix)
20. lil cat — Red blu­es (demo)
21. In Cara­vans — Sideways
22. Pop­to­nes — Esca­pe (Radio Edit)
23. Gre­at News — Gre­e­dy Litt­le Thing

 

Guldkorn juni 2020

1. Aji­mal — I’ve Known Your Heart
2. Hou­ses — Automatic
3. Bul­li­on — Hula
4. Kh Marie — Ryg­gen mod muren (feat. Bisse)
5. Flu­me — The Dif­fe­ren­ce (feat. Toro y Moi) [Jon Hopkins Remix]
6. Data­ma­tros — Cadence
7. AQUILO — Always Forever
8. Ast­h­ma­tic Harp — To the Boats (feat. Sop­hie Kilburn)
9. J. Fen Hapens — 22 Skidoo
10. Ionna­lee — Down by the lake (KRONOLOGI version)
11. M83 — Soli­tu­de (Fels­mann + Til­ey Reinterpretation)
12. Rival Con­so­les — Articulation
13. Poolsi­de — Kin­da Love­ly (feat. Panama)
14. Poolsi­de — Aro­und The Sun
15. Bru­no Major — The Most Beau­ti­ful Thing
16. Bru­no Major — Regent’s Park
17. Bru­no Major — To Let A Good Thing Die
18. Rum­pi­stol — (The­re is no) The­re There
19. Juli­an­na Barwi­ck — In Light (feat. Jónsi)
20. Tom Ash­brook — Klass (Pia­no Edit)
21. Tom Ash­brook — Klass
22. Erland Coo­per — Hildaland
23. Bru­no Major — Fig­ment Of My Mind
24. Aul­vir — Comprehension

 

Guldkorn juli 2020

1. Joji — Run
2. Ast­h­ma­tic Harp — Limbo
3. Cyrus Rey­nolds — End of Days (Orche­stral Remix) [feat. Chamois]
4. Son Lux — Plans We Made
5. Elou Elan — Into the Waves
6. Elou Elan — Gravi­ty is Crucial
7. St. Augustin — A Goodbye
8. Keep Shel­ly in Athens — Kar­pen Island
9. Pho­ria — CURRENT
10. aoma­me — go 2nite
11. AQUILO — Moving On
12. AQUILO — Just Asking
13. Juli­an­na Barwi­ck — Inspirit
14. Peter Bro­de­ri­ck — Ear­ne­st Leslye

 

Guldkorn august 2020

1. Kong Cor­des - Portrait
2. Secre­cy — July
3. Peter Bro­de­ri­ck — Let It Go
4. ONBC — A New England
5. GRETA — Again
6. Broo­ke Bent­ham — Heavy Head (Keep It Near)
7. Circa Waves — Lemonade
8. Cyrus Rey­nolds — Fora­ker ft. S. Carey (Live Session)
9. BRONSONDAWN (feat. Total­ly Enor­mous Extin­ct Dinosaurs)
10. Tom Day & Jake Lowe — Fractals
11. Sylvan Esso — Roof­top Dancing
12. Boy Pablo — Rest up
13. Eik Octo­bre — Lone­ly Children

 

Ekstra guldkorn fra maj-august 2020

Her får du mine opda­gel­ser, som ikke fin­des på soundcloud eller har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for (lyt til musik­ken efter listen)!

1. Fre­de­rik Snæland — Rotation
2. Robot Koch — Kassel
3. First Flush — Vild­gæ­ret Ensomhed
4. Mia­bel­le — Bet­ter Than Ever
5. Mar­ke­ta Irg­lova, fea­turing Emi­li­a­na Tor­ri­ni and Aukai — Quintessence
6. Ben Lukas Boy­sen — Love
7. Ben Lukas Boy­sen — Venia
8. To My Gre­en Lands — The roman­ce The war
9. Ali­ce Boman – Eve­ry­bo­dy Hurts (Pia­no Version)
10. Andrew Judah — Primrose
11. Circa Waves — Sad Hap­py (Acoustic)
12. The 1975 — The End (Music for Cars)
13. Nick Mul­vey — Begin again
14. Simo­ne Tang — Vera
15. Kyle Pre­ston — The People
16. Jonat­han Wil­son — Reach Out I’ll Be There
17. Bul­li­on — Hula Hula
18. Pho­ria — Intro
19. Low Roar — Do You Miss Me? (feat. Emma Lindström)
20. Low Roar — The Shepard
21. Erland Coo­per — A Nigh­tin­ga­le Sings Out­si­de Our Window
22. Dan Croll — Stay In L.A.
23. Lan­terns on the Lake — This Is Not A Drill
24. Peter Bro­de­ri­ck — Stop & Listen
25. MAJA — Sofa
26. Katri­ne Sto­chholm — Maj
27. PIPI — Solen Skinner
28. Max Rich­ter — Chora­le (Voi­ce­less Mix) — Pt. 4
29. Mel­lem­blond - Vin­ter­skæb­ner (Aku­stisk)
30. Sara Jevo — Lyk­ken Er Kun Til Låns
31. Sara Jevo — Alting Kom­mer Nok En Dag
32. Pil — Gulvet
33. Atli Örvars­son & Sin Fang — Engin Landamæri
34. Joep Beving — An Amal­ga­ma­tion Waltz 1839 (Vocal Version)
35. Jóhanns­son, Ólaf­sson — Flight From The City (Víkingur Ólaf­sson Rework)
36. Cyrus Rey­nolds — End of Days (Joe Mason Remix)

 

Fre­de­rik Snæland — Rotation

 

Robot Koch — Kassel

 

First Flush — Vild­gæ­ret Ensom­hed (feat. Søren Holm)

 

Mia­bel­le — Bet­ter Than Ever

 

Mar­ke­ta Irg­lova, fea­turing Emi­li­a­na Tor­ri­ni and Aukai — Quintessence

 

Ben Lukas Boy­sen — Love

 

Ben Lukas Boy­sen — Venia

 

To My Gre­en Lands — The roman­ce The war

 

Ali­ce Boman – Eve­ry­bo­dy Hurts (Pia­no Version)

 

Andrew Judah — Primrose

 

Circa Waves — Sad Hap­py (Acoustic)

 

The 1975 — The End (Music for Cars)

 

Nick Mul­vey — Begin again

 

Simo­ne Tang — Vera

 

Kyle Pre­ston — The People

 

Jonat­han Wil­son — Reach Out I’ll Be There

 

Bul­li­on — Hula Hula

 

Pho­ria — Intro

 

Low Roar — Do You Miss Me? (feat. Emma Lindström)

 

Low Roar — The Shepard

 

Erland Coo­per — A Nigh­tin­ga­le Sings Out­si­de Our Window

 

Dan Croll — Stay In L.A.

 

Lan­terns on the Lake — This Is Not A Drill

 

Peter Bro­de­ri­ck — Stop & Listen

 

MAJA — Sofa

 

Katri­ne Sto­chholm — Maj

 

PIPI — Solen Skinner

 

Max Rich­ter — Chora­le (Voi­ce­less Mix) — Pt. 4

 

Mel­lem­blond - Vin­ter­skæb­ner (Aku­stisk)

 

Sara Jevo — Lyk­ken Er Kun Til Låns

 

Sara Jevo — Alting Kom­mer Nok En Dag

 

Pil — Gulvet

 

Atli Örvars­son & Sin Fang — Engin Landamæri

 

Joep Beving — An Amal­ga­ma­tion Waltz 1839 (Vocal Version)

 

Jóhanns­son, Ólaf­sson — Flight From The City (Víkingur Ólaf­sson Rework)

 

Cyrus Rey­nolds — End of Days (Joe Mason Remix)

 

Musik Mig Blidts Best of 2020 playliste på Spotify & Tidal

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2020” på Spo­ti­fy og Tidal, hvor 99 % fra mine guld­korns­play­li­ster gen­nem året er samlet:

 

Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned eller måne­der. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse for­bi. Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!