Guldkorn maj & juni 2019

22 aug 2019 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Det er på høje tid, at jeg deler guld­kor­ne­ne, aka mine musi­kal­ske opda­gel­ser fra maj og juni måned med dig kære læser (og lyt­ter). Som sæd­van­lig er der i udval­get en over­vægt af det melo­di­ske og drøm­men­de udtryk.

Hør bl.a. dan­ske (pri­mært upco­m­ing) kunst­ne­re som Baby Pool, A Kind of Man, GRETA, Nidam, Kalaha, Kill J, Klap­trae, BYLJA, Sunx, Anne­li­se, Pen­ny Poli­ce, Alt­mo­di­sch, Rhye, Tren­te­møl­ler, Kill J, moi Capri­ce, Efter­klang, VAKT, Irah, Luna Kira og Lowly.

 

Guldkorn maj 2019

1. Camel Power Club — Laika
2. Baby Pool — On My Beach
3. A Kind of Man — Ted­dy Love
4. Amy Root — Florence
5. GRETA — Ardent Spring -
6. Amy Root Ft. Klang­stof — Alike
7. Bene­dikt — Per­fect Patterns
8. Nidam — You Think It’s Like A Fire
9. Hilang Child — Cha­tu­ran­ga Rebuilt
10. Kalaha — Dra­gon Jen­ny (SidiRum Remix)
11. Hay­den Cal­nin — Cau­tion Cares (Rework)
12. Kis­hi Bas­hi — Marigolds
13. KIll J — Moon Sick
14. MOLLY — Weep, Gent­ly Weep
15. Kalaha — Çok Küstüm
16. Yuno — Sunlight
17. Klap­trae — Beach Life
18. Rone — Motion
19. SHAED — Tram­po­li­ne (Jauz Remix)
20. Tom Adams — Par­ti­c­le VIII (The Light Befo­re The Rain)
21. BYLJA — Mist (feat. Pho­e­nix and the Flower Girl)

 

Guldkorn juni 2019

1. Benja­min Gust­af­sson — Spiral Thinking
2. Sunx — Like a Dri­ve in the Night, Pt 2
3. Anne­li­se — Ban­ke Trum
4. ANNA OF THE NORTH — Thank Me Later -
5. Pen­ny Poli­ce — Mir­ror, Mirror
6. MIYNT — Peaches
7. Shards — Sum­mer Sickness
8. MOLLY — The Foun­tain Of Youth
9. Com Tru­i­se — Ultra­fi­che of You
10. Poly­na­tion — Animus

 

Guldkorn, der ikke er tilgængelige på Soundcloud

Som sæd­van­lig har jeg nede­nun­der sam­let de guld­korn, som ikke fin­des på soundcloud eller som har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for!

Trackliste

1. Maps — Surveil
2. Bien — Slow Motion
3. The Slow Show — Hard To Hide
4. Fen­nesz — In My Room
5. SOAK — Crying Your Eyes Out
6. Poly­na­tion — Ode
7. Keep Shel­ly In Athens — Sun­ny Day
8. Wood­kid — On Then And Now (feat. Jen­ni­fer Connelly)
9. Wood­kid — Winchester
10. Alt­mo­di­sch — Racing for the Sun and Rain
11. Rhye — Patien­ce (feat. Óla­fur Arnalds)
12. Tren­te­møl­ler — Sleeper
13. Pho­ria — Nouveau-Né
14. Maps — Sur­veil (The­ma­tic Variation)
15. Swim Deep — To Feel Good
16. KIll J — Doub­le Helix
17. moi Capri­ce — Maureen
18. Efter­klang — Vi er uendelig
19. Son Lux — Dream Sta­te (Edit)
20. Irah — Breathe
21. The Slow Show — Hard to Hide (Acoustic) with Hal­lé Youth Choir
22. Chri­sti­an Löf­f­ler — Run­ning (feat. Josep­hine Philip)
23. VAKT — Fordufter
24. Com Tru­i­se — Ultra­fi­che of You
25. Com Tru­i­se — Kontex
26. Vam­pi­re Wee­kend — Har­mony Hall
27. AURORA — Daydreamer
28. Luna Kira — Tøs på Tværs
29. Lowly — Children
30. Lowly — Wonder
31. Wey­es Blood — Movies

Maps — Surveil

 

Bien — Slow Motion

 

The Slow Show — Hard To Hide

 

Fen­nesz — In My Room

 

SOAK — Crying Your Eyes Out

 

Poly­na­tion — Ode

 

Keep Shel­ly In Athens — Sun­ny Day

 

Wood­kid — On Then And Now (feat. Jen­ni­fer Connelly)

 

Wood­kid — Winchester

 

Alt­mo­di­sch — Racing for the Sun and Rain

 

Rhye — Patien­ce (feat. Óla­fur Arnalds)

 

Tren­te­møl­ler — Sleeper

 

Pho­ria — Nouveau-Né

 

Maps — Sur­veil (The­ma­tic Variation)

 

Swim Deep — To Feel Good

 

KIll J — Doub­le Helix

 

moi Capri­ce — Maureen

 

Efter­klang — Vi er uendelig

 

 

Son Lux — Dream Sta­te (Edit)

 

Irah — Breathe

 

The Slow Show — Hard to Hide (Acoustic) with Hal­lé Youth Choir

 

Chri­sti­an Löf­f­ler — Run­ning (feat. Josep­hine Philip)

 

VAKT — Fordufter

 

Com Tru­i­se — Ultra­fi­che of You

 

Com Tru­i­se — Kontex

 

Vam­pi­re Wee­kend — Har­mony Hall

 

AURORA — Daydreamer

 

Luna Kira — Tøs på Tværs

 

Lowyly — Children

 

Lowly — Wonder

 

Wey­es Blood — Movies

 

Musik Mig Blidts Best of 2019 playliste på Spotify

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2019” på Spo­ti­fy, hvor langt de fle­ste num­re fra mine guld­korns­play­li­ster fra året figurerer:

 

Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse for­bi. Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!