Guldkorn maj & juni 2015

21 jul 2015 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

tumblr_noq9kejKo11r00g1wo1_1280

Det er som­mer og som­me­fe­rie og jeg har “travlt” med uden­dør­sak­ti­vi­te­ter og rej­se­ri­er, og de sene­ste par måne­der har gene­relt været begi­ven­heds­ri­ge rent pri­vat. Såle­des er blog­ge­ri­et desvær­re ble­vet tvun­get lidt i bag­grun­den. Der­for inklu­de­rer det­te ind­læg både mine guld­korn fra maj og juni, så jeg kan ind­hen­te det tab­te lidt!

Jeg håber, du har lidt ekstra tid, for det bety­der at 66 gyld­ne num­re ven­ter på at bli­ve hørt og opda­get af dig. Hvem ved, måske ven­ter dit nye ynd­lings­band på dig?

Der er som sæd­van­lig et sær­ligt udvalg af dan­ske arti­ster på lister­ne — man­ge af dem loven­de opkom­lin­ge! I maj gik der nær­mest inf­la­tion i bemær­kel­ses­vær­dig dansk musik i form af Vir­gin Sui­ci­de, Ano­t­her Jug­g­le, DRENGEBANDE, The Kikos, Fri­byt­ter­drøm­me, Lisa Alma, Mam­mut is in Love, Com­mu­ni­ons, Swe­et Jesus 17, Kwa­mie Liv, Rep­ti­le Youth, HEY WAY, ANYA og Kill J.

Juni-listen var mere beske­den rent kvan­ti­ta­tivt, men kva­li­te­ten fejl­er bestemt ikke noget! Lhu­maM.I.L.K., Kwa­mie Liv (igen) og Blaue Blu­me leve­rer i den grad varen!

 

Trackliste (maj)

1. Mutu­al Bene­fit — Not For Nothing
2. James Can­ty — Love
3. TOKi­MON­S­TA — Real­la Feat. Ander­son Paak
4. Vir­gin Sui­ci­de — Mar­b­le Sky
5. Ano­t­her Jug­g­le — Dan­ce Suns­hine, Dance
6. Nils Fra­hm — Them
7. For Esmé — Just Yet
8. Edi­tors — No Harm
9. We are the Storm — Dis­ap­pear Appear
10. Win­ter — Some Kind Of Surprise
11. Heart/Dancer — Out­ro (Entry Code, Dial Tone)
12. DRENGEBANDESTÅR MED NOGLE VENNER
13. Exe­ter — Cartridges
14. Mutu­al Bene­fit — Slow March (Demo)
15. The Kikos — Cannonball
16. Siv Jakob­sen — Dark
17. Ben Khan — Ben Khan — Red
18. The Helio Sequen­ce — Stoic Resemblance
19. Tus­si­la­go — My Own Dear
20. Fri­byt­ter­drøm­me — De Konstruerede
21. Tei Shi — Bassically
22. Lisa Alma — Fine
23. Mam­mut is in Love — Thous­and Heights
24. Jack­son Scott — Ripe for Love
25. ISTILLFEELIT — Burn Into Night
26. Com­mu­ni­ons — Sum­mer’s Oath
27. Swe­et Jesus 17 — Island Girl
28. Kwa­mie Liv — Higher
29. Mam­mut Is In Love — I Imag­i­ne Here I Say (feat. Ben Shapiro)
30. Mint Julep — The Promise
31. Rep­ti­le Youth — Away
32. Por­celain Raft — Half Awake
33. BREAKFAST — Sofia
34. Postil­jo­nen — Wait
35. HEY WAY — Never go to Sleep
36. Max Coo­per And Tom Hod­ge — Rem­nants (Attaque Remix)
37. King Gizzard & The Lizard Wizard — God Is In The Rhythm
38. LEISURE — Got It Bad
39. ANYAANYANEED TO KNOW
40. KIll J — Cold Stone

 

Trackliste (juni)

1. Mam­mút — Salt
2. BOSCO ROGERS —  French Kiss
3. Pell x G‑Eazy — Got It Like That
4. PURPLE — The Deepe­st Night
5. M.I.L.K. — If We Want To
6. Lhu­ma — Human Warrior
7. Tei Shi — Go Slow
8. Ange­lo Bada­la­men­ti & Kwa­mie Liv — Remem­ber Me, In Eve­ry Cloud of Gold
9. Sle­e­percub — Most Of Me
10. HÆLOS — Earth Not Above
11. Super­poze — Unlive
12. HOUSE OF WOLVES — Beau­ti­ful Things
13. Nils Fra­hm – Our Own Roof
14. #1 Dads — Camberwell
15. Blaue Blu­me — Thin­king of Roxy
16. Hilang Child — End­less String
17. Toro Y Moi — Run Baby Run
18. Cloves — Frail Love
19. IDYLL — Sleep
20. The­a­tre Of Delays — Halleluja
21. Pari­si­an Pass — Son
22. Hein Coo­per — The Art Of Escape
23. Masaki Hana­ka­ta — AFRICA
24. LEISURE — Hot Love
25. Dia­ne Cof­fee — Everyday
26. Tim Kuhl — 1982

 


Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed alli­ge­vel ikke er noget, du ken­der (og god musik bli­ver som bekendt aldrig for gammelt).

Det fede ved soundcloud­p­lat­for­men er, at det tit er ste­det hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!