Guldkorn maj 2018

20 jun 2018 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »


Foto: Nicho­lé Velásquez

Jeg har svært ved at for­stå mæng­den af talent­ful­de nav­ne fra den dan­ske under­grunds-sce­ne der bli­ver ved at pop­pe op. Ikke desto min­dre bli­ver det bare ved. Sid­ste måneds play­li­ste inde­hold­te hele 25 san­ge fra dan­ske upco­m­ing kunst­ne­re og den­ne måneds play­li­ste er igen spæk­ket med dan­ske guld­korn. Helt præ­cist 29 styks (mar­ke­ret med fed i det følgende)!

Du får såle­des musik fra dan­ske Slo­op, Drew, Schwarze Fik­tion, ZAAR, MYLDER, AUFORI, Kites and Komets, Moois, Augusti­ne, The Hug, Ver­dens Sid­ste Idé, San­ti­bes, Metea, More Bles­sings, Mars­hall Cecil, Josa Barck, The Oce­ans, BÜNNI, Mon­ti, AyOwA, Mai Miy­ako, Lunar, Kwa­mie Liv, Far­ve­blind og Mel­lem­blond.

Og som sæd­van­lig får du også en god mæng­de nye guld­korn fra udlan­det. Det er bare at slå lyt­lap­per­ne ud, tage de nys­ger­ri­ge bril­ler på og tryk play!

 

Guldkorn maj 2018

1. Slo­op — Weekend
2. For Esmé — Small Talk
3. GEMS — Crip­p­led Inside
4. Drew — Hard To Love
5. Mad­son Pro­ject — you got me so in love
6. Mari­bou Sta­te — Turnmills
7. Schwarze Fik­tion — Disconnected
8. FRIDA SUNDEMO — Gold
9. FRUM — Beat
10. ZAAR — Foo­lish Ways
11. FRUM — Birdstone
12. Schwarze Fik­tion — Enclosed
13. MYLDER — Han­ging Shirts
14. AUFORI — Åbne Favne
15. James New — When We Were Young
16. Kites and Komets — Some­ti­mes Your Dreams Seem so Alive
17. Mis­sy Elli­ott — Work It (Falcons Bootleg)
18. Moois — Sell Us Roses
19. Augusti­ne — Fore­ver Again
20. The Hug — Blue Amber
21. Ver­dens Sid­ste Idé — Ver­dens Sid­ste Idé
22. Pro­mi­ses Ltd. — Dreams
23. Kites and Komets — June
24. Josin — Com­pa­ny (Kias­mos Remix)
25. San­ti­bes — Mira­ges
26. Jon Hopkins — Singu­la­ri­ty (Edit)
27. Monsoon­si­ren — Amends
28. Har­nes Kretzer — cæ
29. Nadia Nair — K
30. Magic Sword — Colossus
31. Metea — Stay In Character
32. Kites and Komets — New Year
33. More Bles­sings — More Blessings
34. More Bles­sings — We Surrender
35. Mars­hall Cecil — Visu­a­liza­tions
36. Josa Barck — Eve­ry­bo­dy Everywhere
37. The Oce­ans — My Copen­ha­gen Love
38. BÜNNI — Chan­ge of Weather
39. Mon­ti — Lean
40. AyOwA — alt det du ku’
41. Mai Miy­ako — Sum­mer Girl
42. Lunar — Part Two

 

Guldkorn, der ikke er tilgængelige på Soundcloud

Jeg har nede­nun­der sam­let de guld­korn, som ikke fin­des på soundcloud eller som også har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for!

1. Tove Styr­ke — Sway
2. Kwa­mie Liv - Swe­et Like Brandy
3. Far­ve­blind — Jewels
4. Will Sam­son — A Baleia
5. Mel­lem­blond — Rosa Himmel

 

Tove Styr­ke — Sway

 

Kwa­mie Liv — Swe­et Like Brandy

 

Far­ve­blind — Jewels

 

Will Sam­son — A Baleia

 

Mel­lem­blond — Rosa Himmel

 

Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse forbi.

Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Musik Mig Blidt på Spotify

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2018” på Spo­ti­fy, hvor de fle­ste num­re fra mine guld­korns­play­li­ster fra året figurerer:

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!