Guldkorn maj 2017

18 jun 2017 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »


Artwork: Lau­rent Hrybyk

Vær­s­go, maj måneds guld­korn som per­ler på en snor! Inkl. stær­ke dan­ske nyhe­der fra The Foreign Resort, Death Machine, Rain­bro­t­her, Las­se Mat­t­hies­sen, Who Is Lou­is, Modest og Sle­ep Par­ty Peop­le!

De dan­ske arti­ster på listen er med fed skrift.

Trackliste: 

1. The Foreign Resort — She Is Lost (Album Version)
2. Siv Jakob­sen — Like I Used To
3. Death Machine — With You
4. Rain­bro­t­her — Riverside
5. Rain­bro­t­her — Bre­ak Out
6. Goss — Ijotwiyda
7. Death Machine — Bleak
8. Las­se Mat­t­hies­sen — Sor­te Søer
9. Júníus Meyvant — Mr. Mini­ster Great
10. Who Is Lou­is — Caught Up
11. Ange­lo Bada­la­men­ti — Lau­ra Pal­mer’s The­me — Twin Peaks (The­a­tre Of Delays Rework)
12. Chri­sti­an Löf­f­ler — Haul (feat. Moh­na) [Super­poze Remix]
13. Flora Cash — You’re Some­bo­dy Else
14. Bea­con — Marion
15. LUHA — Blue Whale
16. Pho­ria — Loss
17. Babe­hea­ven — Your Love (ft Deem Spencer)
18. Bono­bo — Bre­ak Apart (feat. Rhye)
19. Gabri­el­la Cohen — Downtown
20. Rain­bro­t­her — East Afri­can Dream
21. Modest — Dugout
22. Sle­ep Par­ty Peop­le — The Sun Will Open Its Core
23. Sle­ep Par­ty Peop­le — Lin­ge­ring Eyes
24. Fyfe — Belong (Feat. Kimbra)

 

Ekstra numre, som ikke er på Soundcloud:

Sigrid — Don’t Kill My Vibe

 

Sylvan Esso — Rewind

 

Sus­an­ne Sund­før — Undercover (Edit)

 

Musik Mig Blidt på Spotify

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2017” på Spotify:

 


Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse forbi.

Soundcloud­-p­lat­­for­­men er valgt, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!