Guldkorn maj 2014

15 jun 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

khali-may454535252

Artwork: http://penabranca.tumblr.com/

Der er så sinds­sygt meget fedt musik der­ude, jeg ger­ne vil dele med jer. Aller­helst vil­le jeg ger­ne knyt­te en fortjent kom­men­tar til hver kunst­ner eller tra­ck, men pga. tids­nød, er det desvær­re ikke muligt. Jeg er kun én mand og den gode musik strøm­mer ind endeløst.

Der­for er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsen nyt og noget er lidt ældre, men med en for­mod­ning om, at det med god sand­syn­lig­hed alli­ge­vel ikke er noget, du ken­der (god musik bli­ver som bekendt aldrig for gammelt).

Det fede ved soundcloud­p­lat­for­men er, at det tit er ste­det hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Her føl­ger — lidt for­sin­ket, stør­ste­delen af de num­re, der har gjort størst ind­tryk på mig i løbet af maj måned.

Som sæd­van­lig skal udval­get af dan­ske kunst­ne­re frem­hæ­ves. Du fin­der såle­des på listen Chorus Grant, Rosent­hal, Flag White/Bjøn Ala­e­xan­der, Asb­jørn, The Divers, Swe­et Tem­pe­st og Míl­ford. Alle nav­ne du bør dyk­ke læn­ge­re ned i, hvis du ikke alle­re­de har stif­tet bekendt­skab med dem.

 

Tra­ck­li­ste:

1. Death Ves­sel — Mercury Dime
2. SALES — Vow
3. Wye Oak — Glory
4. Chorus Grant — Godplans
5. Spook­yland — The Sil­ly Fuck­ing Thing
6. Ali­ce Boman — Over
7. Lydia Ain­sworth — Whi­te Shadows
8. John Hopkins – We Dis­ap­pear feat. Lulu James
9. Low Roar — I’m Leaving
10. Whi­te Flag/Bjoernalexander — Intet & Vae­ren // Mor­far & Mormor
11. Karl Len­nar — Tra­des (Ori­gi­nal Mix)
12. Dream Koa­la — Earth
13. Swe­et Tem­pe­st — Snow
14. Out­si­des — Just Curious
15. Deru — 1979
16. Ben Khan — Youth
17. Asb­jørn — Skywalker
18. Son Lux & BOOTS — Troub­led World
19. The Divers — Dia­mond Dust
20. Hydro­gen Sea — End Up
21. Míl­ford — Skin & Bones
22. French For Rab­bits — The Other Side
23. Poo­ma — Under the Trees
24. TV On The Radio — Will Do (Avec Sans Cover)
25. Atom Tree — Die For Your Love
26. Bat­hs — Fade White
27. Sch­merz im Herz — Dancer
28. YUME — Affection (ft. Chvr­ches) (Gold Wvlf Bootleg)
29. YUME — Affection
30. Rosent­hal — Afraid of Stairs
31. Hey Elbow — Blanca
32. Noosa — Walk On By
33. Dawn Gol­den — I Won’t Bend
34. JJ — All Whi­te Everything

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!