Guldkorn juni og juli 2016

28 aug 2016 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

tumblr_nw92y4qiN71twt4dho1_1280

Alt det musikguld jeg er stødt på i løbet af juni og juli får du her sam­let i en play­li­ste for hver måned. Go lytning!

Dan­ske kunst­ne­re på lister­ne er:

Slaugh­ter Beach, The Echo Peaks, Moon Loves Honey, ISRA, Fjer, Masa­so­lo, Oscar Ban­der­sen m. ANYA, First Hate, Xolo Island, Far­ve­blind, DIET, Slo­wes, Anja Kick­busch og Octo­ber Dance

Guldkorn juni 2016 — Trackliste: 

1. Mt. Wolf— Anacrusis
2. Mere­ly — Yang (with JJ)
3. High Hig­hs — Casca­des (Ani­mal Fee­lings Rework)
4. Jay Som — I Think You’re Alright
5. Slaugh­ter Beach — Glaze
6. The Echo Peaks — Dama­ged Goods — satur­day session
7. Moon Loves Honey — Qui­et Goodbye
8. Ryan Hem­sworth — How It Felt
9. Fjer — Her Turn
10. Apo­t­hek — Reunion
11. Apo­t­hek — Wai­ting For The Thund­er (Jaak­ko Eino Kale­vi rework ft. Jófríður/Samaris)
12. ISRA — Truth­tel­lers
13. Masa­so­lo — How It Feels
14. Rival Con­so­les — Lone
15. Son Lux — You Don’t Own Me (feat. Han­na Benn)
16. NEIKED — Sexual
17. Oscar Ban­der­sen — Gui­de You (feat. ANYA)
18. DJ Sha­dow — Bergs­chrund feat. Nils Frahm
19. First Hate — HOLIDAY
20. Xolo Island — Takin’ Over (Far­ve­blind Remix)
21. Kea­ton Hen­son — Alright
22. Pre­ston Loving­good — “TMI (Fal­se Lover Blues)”
23. DIET — Laun­de­red America
24. Slo­wes — I Need You
25. Anja Kick­busch — Lift Me Up
26. Nao­mi Pil­grim — I Wonder
27. Chri­sti­an Löf­f­ler — Wil­der­ness (feat. Mohna)
28. Non­ke­en –Diving Platform
29. Lam­bert — Stay in The Dark
30. Tam­bour — L’apostrophe

 

Guldkorn juli 2016 — Trackliste

1. Chri­sti­ne and the Que­ens — Saint Claude
2. Chri­sti­ne and the Que­ens — Tilted
3. Mieux — Rush
4. Kea­ton Hen­son — Alright
5. Kis­hi Bas­hi — Say Yeah
6. Per­du­ra­bo — Miss You More (feat. Roman Rappak)
7. Octo­ber Dan­ce — Deep Oce­ans feat. Excelsior
8. Mild High Club — Homage
9. Ani­mal Fee­lings — So High (feat Mammals)
10. Ola­fur Arnalds & Nils Fra­hm — 00:26 (Ryan Davis Rethink)
11. Hap­py Some­ti­mes — Take Me Out
12. Kids Of The Apo­ca­lyp­se — Bet­ter Life
13. Ryan Hem­sworth feat. Kea­ton Hen­son & Mitski — Wait
14. Stil­lcor­ners — Lost Boys
15. Crystal Cast­les — Char
16. Shu­ra — What’s It Gon­na Be? (Tourist Remix)
17. Klang­stof — We Are Your Receiver
18. Ost & Kjex — Down River (Chri­sti­an Löf­f­ler Remix)
19. Too­t­h­less — Palm’s Back­si­de (Fea­turing Mari­ka Hackman)
20. Et Cete­ra — You’ve Got Me (In Circles)
21. Over Sands — Over Sands — Memory House
22. Dani­el Wool­hou­se — Map Of The Moon

 


Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse forbi.

Soundcloud­p­lat­for­men er valgt, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!