Guldkorn juni 2017

16 jul 2017 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Det er ble­vet tid til at dele mine musi­kal­ske opda­gel­ser fra juni måned. Sæd­va­nen tro får du ser­ve­ret mas­ser af indie og upco­m­ing, både fra ind og udland. Fra først­nævn­te kan du den­ne gang lade dig impo­ne­re af føl­gen­de kunst­ne­re mar­ke­ret med fed i play­li­sten nedenfor:

Bode­brixen, In Memoirs, Vera, The Oce­ans, YASMIN, Luster, Rus­sel, Anches, Sūra­ja, ONBC, Ast­h­ma­tic Harp, Far­ve­blind, J. Bru­no, Masa­so­lo, Pinki Rings, Dan­gers of the Sea, Fran­ske Piger, M.I.L.K.

Trackliste:

1. Bode­brixen — Town Hall Square
2. Broo­ke Bent­ham — I Need Your Body
3. In Memoirs — All Of My Time
4. Big Thief — Mary
5. The Big Dro­ps — Gong Gong Jar
6. Bien — Spin­ning On Blue
7. Vera — In And Out Of Love
8. Tove Styr­ke — Say My Name
9. The Oce­ans — So Long
10. YASMIN — Nowruz
11. ODESZA — Cor­ners Of The Earth (feat. RY X)
12. Bloum — Cashback
13. Luster — You’ve Got The Heat
14. Rus­sel — Sha­ke it off
15. Anches — Take Your Dreams
16. Bode­brixen — St. Tropez
17. Sūra­ja — Litt­le Helper
18. ONBC — Tombstone
19. Hater — Com­ing Down
20. Ast­h­ma­tic Harp — Kilburn
21. Soft Ride — The Sun In Her Eyes
22. Far­ve­blind — Indi­ma (feat. Khaya N9)
23. J. Bru­no — Belie­ve In Love
24. Auto­graf — You Might Be ft. Lils (Ramzoid Remix)
25. Ben Lukas Boy­sen — Gol­den Times 1 (Max Coo­per Remix)
26. Jay Som — Straw­ber­ry Fields (Cover)
27. Jane Wea­ver — Slow Motion
28. Bono­bo — No Rea­son (feat. Nick Murphy)
29. Masa­so­lo — Ida­ho
30. Rober­to Atta­na­sio — I Rest
31. Pinki Rings — Gone feat. Ange­lo Badalamenti

 

Her er de num­re, som ikke var at fin­de på Soundcloud:

Dan­gers of the Sea — You & I

 

Fyfe — Cold Air

 

Fyfy — Fault Lines

 

Angus & Julia Sto­ne — Snow

 

Fran­ske Piger — Vores Dage

 

Sin Fang, Sóley and Örvar Smára­son — Citrus Light

 

M.I.L.K. — U And Me (Lei­su­re Remix)

 


Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse forbi.

Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Musik Mig Blidt på Spotify

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2017” på Spotify:

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!