Guldkorn juli — august 2018

6 okt 2018 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »


Foto: Nicho­lé Velásquez

Det er ved at være tid til at sam­le op mine musi­kal­ske opda­gel­ser gen­nem juli og august. Trods det gode vejr, var der hel­dig­vis sta­dig tid til at for­dy­be sig i nye toner. Både inden­for på mit elske­de Hi-Fi-anlæg og og uden­for via mine højt skat­te­de hørebøffer.

På trods af, de som­mer­po­si­ti­ve omgi­vel­ser, da jeg før­ste gang lyt­te­de til dis­se num­re, er der en god por­tion neoklas­si­ske num­re iblandt, som maler et meget pas­sen­de bagtæp­pe til det nuvæ­ren­de efterårsvejr.

De dan­ske arti­ster er den­ne gang:

Feel Fre­eze, Mai Miy­ako, Oh Lois, In Memoirs, Gul­di­mund, Tusind­fald, We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself, Kill j, Cou­sin, Bad Bir­t­h­day, BÜNNI, Slo­op, HunB­jørn, INDIANS, The Entre­pre­n­eurs, Feel Fre­eze, M. Rexen og Feli­nes. 

Guldkorn juli 2018 

1. Cata­li­na — Ceremony
2. Con­ner Young­blood — The Birds of Finland
3. Julia Gjert­sen — Gate
4. Maxy Dut­cher — Blocks
5. Jake Lowe — Sarah
6. Feel Fre­eze — Brid­ge To Your Heart (Short Version)
7. Mai Miy­ako — The Win­ner Takes It All
8. Oh Lois — Les­son Learned
9. Kyson — Eve­ry High
10. Mutu­al Bene­fit — Come To Pass
11. Myt­hi­cal Vigilan­te — Halt And Catch Fire Rework
12. In Memoirs — This Is The Sound
13. Oh Lois — Am I Nowhere
14. Mari­bou Sta­te — Feel Good (feat. Khru­ang­bin) (Edit)
15. Kat­maz — Don’t Change
16. UNDERTEKST — Blomstertapet
17. Mai Miy­ako — Show Me
18. Gul­di­mund — Til Min Mælkebøtte

 

Guldkorn august 2018

1. Con­ner Young­blood — Pizza Body
2. Tusind­fald — Ouroboros
3. Mid­night Kids — Find Our Way feat. klei (Night Dri­ve Edit)
4. WATWFTCTKI — Out Of Doubt
5. Andrew Bay­er feat. Ali­son May — End Of All Things
6. Hia­tus — Defeat
7. Alex Sie­gel — Day­drea­m­ing Pilot
8. Kill J — Stran­ge Fru­its Of The Sea
9. Edwin Hosoo­mel — Lighthouse
10. Cou­sin — Intimacy
11. Many Voi­ces Spe­ak — Chances
12. Bad Bir­t­h­day — Lines into Curls
13. BÜNNI — Not Always But Sometimes
14. Ryan Hem­sworth — Think About U ft. Joji
15. Slo­op — Sub 0 Spring
16. Mutu­al bene­fit — Shed­ding Skin
17. HunB­jørn — Don’t Swe­at It
18. INDIANS — Leave
19. Feel Fre­eze — Let Go!
20. The Entre­pre­n­eurs — Joaquin
21. Emil Duvi­er — Ear­ly Light
22. Mari­bou Sta­te — Ner­vous Tics (feat. Hol­ly Walker)
23. Emil Duvi­er — Pie­ces
24. Tom Adams — Dive
25. Pho­ria — Mass (Re-Imag­i­ned)
26. Micha­el Legan — A Momen­tary Fall

 

Guldkorn, der ikke er tilgængelige på Soundcloud

Som sæd­van­lig har jeg nede­nun­der sam­let de guld­korn, som ikke fin­des på soundcloud eller som også har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for! Du kan også fin­de alle guld­korn fra 2018 i min “Best of 2018” Spo­ti­fy-play­li­ste.

Trackliste

1. Óla­fur Arnalds — Saman
2. Óla­fur Arnalds, SOHN — unfold
3. Óla­fur Arnalds — re:member
4. Emi­lie Nico­las — Feel Fine (Live Session)
5. Mari­us Ziska — Silvurlín
6. SYML — Girl (Acoustic)
7. Red Bird Hol­low — Har­dest Time
8. Hou­ses — Fast Talk
9. Many Voi­ces Spe­ak — Had It
10. M. Rexen — Love In Three Stages
11. Lau­ra Gib­son — Tenderness
12. Seba­sti­an Pla­no — Preservation
13. Seba­sti­an Pla­no — Marazion
14. Mari­bou Sta­te — Glasshouses
15 Feli­nes — Outside
16. AQUILO — Who Are You (Ana­to­le Rework)
17. AQUILO — Thin (Lam­bert Rework)
18. S U R V I V E — Omni­ver­se (Live in Los Ange­les, CA — 4​—​17​—​17)
19. Phosp­ho­re­s­cent — New Bir­th in New England
20. Gene­ra­tio­nals — It May Get Bad When You’re Lone­ly and Cold

Óla­fur Arnalds — Saman

 

Óla­fur Arnalds, SOHN — unfold

 

Óla­fur Arnalds — re:member

 

Emi­lie Nico­las — Feel Fine (Live Session)

 

Mari­us Ziska — Silvurlín

 

SYML — Girl (Acoustic)

 

Red Bird Hol­low — Har­dest Time

 

Hou­ses — Fast Talk

 

Many Voi­ces Spe­ak — Had It

 

M. Rexen — Love In Three Stages

 

Lau­ra Gib­son — Tenderness

 

Seba­sti­an Pla­no — Preservation

 

Seba­sti­an Pla­no — Marazion

 

Mari­bou Sta­te — Glasshouses

 

Feli­nes — Outside

 

AQUILO — Who Are You (Ana­to­le Rework)

 

AQUILO — Thin (Lam­bert Rework)

 

S U R V I V E — Omni­ver­se (Live in Los Ange­les, CA — 4​—​17​—​17)

 

Phosp­ho­re­s­cent — New Bir­th in New England

 

Gene­ra­tio­nals — It May Get Bad When You’re Lone­ly and Cold

 

Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse forbi.

Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Musik Mig Blidt på Spotify

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2018” på Spo­ti­fy, hvor langt de fle­ste num­re fra mine guld­korns­play­li­ster fra året figurerer :

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!