Guldkorn juli 2017

11 aug 2017 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »


Artwork: Zip­gy

Så er der nyt guld direk­te i dine øre­gan­ge! Som faste læse­re vil vide, får du en mas­se for­tryl­len­de gode san­ge med min måned­li­ge guld­korns­play­li­ste, hvor der som sæd­van­lig kun er ble­vet plads til det bed­ste af det bed­ste opda­get af undertegnet.

På listen fin­der du ude­luk­ken­de musik, der bevæ­ger noget i mig, ram­mer en streng i mit indre. Det kan være det giver mig kul­de­gys­nin­ger, for­di det er så smukt, eller giver mig et smil på læben, hen­sæt­ter mig i en drøm­men­de, medi­ta­tiv til­stand, får mit hoved eller krop til at rok­ke frem og til­ba­ge i takt, for­di musik­ken får mig til at glem­me tid og sted, eller omvendt får mig til at reflek­te­re over livet, for­di jeg kan iden­ti­fi­ce­re mig med lyrik­ken. Eller mest sand­syn­ligt, at musik­kens tona­li­tet ram­mer en melan­kolsk streng i den del af mit sind, der også huser min for­kær­lig­hed for nostal­gi­ske toner.

De dan­ske kunst­ne­re på listen fra den alter­na­ti­ve musiks­ce­ne, hvoraf de fle­ste er upco­m­ing kunst­ne­re, tæl­ler den­ne gang:

Masa­so­lo, Rain­bro­t­her, Smerz, Waist, In Memoirs, MALMØ, The Late Gre­at Fitzcar­ral­dos, Kas­per Bjør­ke, Dear Eve­ning, Poolsi­de (halvt dansk duo), Rhye, Mew, Jærv og Jesus On Heroine.

Trackliste

1. Will Sam­son — Welco­me Oxy­gen (Day Five)
2. Tus­si­la­go — Velvet
3. Mor­ly — Sle­epi­ng In My Own Bed
4. Hia­tus — Father
5. Lost Horizons — Fren­zy, Fear
6. Masa­so­lo — And To Know This
7. Rain­bro­t­her — Fat Eggs
8. Lost Horizons — The Pla­ces We’ve Been
9. Broo­ke Bent­ham — Heavy And Ephemeral
10. Mid­night Sister — Blue Cigar
11. Alex Cameron — Can­dy May
12. Mam­mút — The Moon Will Never Turn On Me
13. Smerz — Oh my my
14. Fej­ká — Moonlight
15. Boerd — Void
16. Waist — Already
17. In Memoirs — Bro­t­her, Can We Say? (Alter­na­ti­ve Version)
18. Fej­ká — Ghost­light feat. Marie Angerer
19. MALMØ — Dawn
20. Dear Eve­ning — How Could I Hurt You
21. The Late Gre­at Fitzcar­ral­dos: Kis­sa­lova Fan­ta­stique (Kas­per Bjør­ke Rework)
22. Poolsi­de — Sce­nic Drive
23. Jesus On Her­o­i­ne — Ardhanarishvara
24. Mew — Car­ry Me To Safe­ty (Esk­mo Remix)
25. Rober­to Atta­na­sio — Behind Tho­se Eyes
26. Bal­mor­hea — Clear Language

Ikke til­gæn­ge­li­ge på soundcloud (til­gæn­ge­li­ge efter play­li­sten via Youtube/Spotify):

27. Jærv — En Anden Drøm
28. Loney Dear — Sum
29. Mag­gie Rogers — Alaska
30. Rhye — Sum­mer Days
31. Rhye — Please
32. The Late Gre­at Fitzcar­ral­dos — Never Know
33. Alvvays — In Undertow
34. Alvvays — Dreams Tonite
35. Sus­an­ne Sund­før — Moun­tai­ne­ers (fea­turing John Grant)
36. Joe God­dard — Music Is The Answer
37. The Sound Of Arrows feat Niki & The Dove — In The Sha­de Of Your Love
38. GIRLI — Not That Girl

 

Her er de num­re, som ikke var at fin­de på Soundcloud, men som du jo ikke skal sny­des for af den grund:

Jærv — En Anden Drøm

 

Loney Dear — Sum

 

Mag­gie Rogers — Alaska

 

Rhye — Sum­mer Days

 

Rhye — Please

 

The Late Gre­at Fitzcar­ral­dos — Never Know

 

Alvvays — In Undertow

 

Alvvays — Dreams Tonite

 

Sus­an­ne Sund­før — Moun­tai­ne­ers (fea­turing John Grant)

 

Joe God­dard — Music Is The Answer

 

The Sound Of Arrows feat Niki & The Dove — In The Sha­de Of Your Love

 

GIRLI — Not That Girl

 


Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse forbi.

Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Musik Mig Blidt på Spotify

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2017” på Spo­ti­fy, hvor stort set alle num­re fra mine guld­korns­play­li­ster fra året figurerer:

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!