Guldkorn januar & februar 2019

30 mar 2019 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Her får du årets før­ste guld­korn fra janu­ar og febru­ar samt nog­le over­se­te fra decem­ber sid­ste år. Det er mas­ser af nyt guf fra de dan­ske kunst­ne­re, hvoraf fle­re er debut­num­re. De tæller:

Amae, Ras­mus Ryda­hl, BLITZKRIG, Det Indre Mar­ked, Rain­bro­t­her, Son­ny Pablo, We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself, David Nør­lund, Lowly, Moli­na, IRAH, Kúlu, DOULA, Songs From Tin Pan Alley, Kwa­mie Liv, Farveblind. 

Du fin­der som van­ligt en mas­se kva­li­tets­mu­sik, som du får svært ved at fin­de i radio­en, bort­set fra måske P6 beat (som vi desvær­re kun har på lånt tid). Gå på opda­gel­se i bl.a. elek­tro­nisk indie pop, alter­na­tiv rock med psy­ke­de­li­ske ten­den­ser og gen­ren, Musik Mig Blidt har spe­ci­a­li­se­ret sig i — neoklassisk.

Guldkorn januar 2019

1. Simen Mit­lid — Saturdays
2. ViVii — And Tragic
3. Hajk — Breathe
4. Amae — Une­a­se
5. Tem­porary — Wrecked
6. Ras­mus Ryda­hl — Stå For Dig
7. BLITZKRIG — Blodrød Måne (Radio Edit)
8. Det Indre Mar­ked — Søvngænger
9. Rain­bro­t­her — The Master
10. Son­ny Pablo — Time Lapse
11. We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself — Don’t Bother
12. David Nør­lund — Seventh Sea
13. Josh Ale­xan­der — Elan
14. Heat­her Woods Bro­de­ri­ck — Whe­re I Lay
15. Hugh Marsh — She Will

 

Guldkorn februar 2019

1. Moli­na — Venus
2. IRAH — Uni­ty Of Gods
3. PURPLECREEPY CRAWLY
4. Kúlu — Lone­ly Run­ning Man (radio Edit)
5. DOULA — Frozen Days
6. HVOB — Panama
7. Chri­sti­an Löf­f­ler — Like Water (feat. Mohna)
8. Songs From Tin Pan Alley — Melo­dy From Memory
9. Songs From Tin Pan Alley — Toxic Blur
10. Kwa­mie Liv — I Will Always Love You
11. Far­ve­blind — Tri­bu­te
12. Far­ve­blind — You Forever

 

Guldkorn, der ikke er tilgængelige på Soundcloud

Som sæd­van­lig har jeg nede­nun­der sam­let de guld­korn, som ikke fin­des på soundcloud eller som har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for!

1. Ange­lo De Augusti­ne — You Nee­ded Love, I Nee­ded You
2. Tim Ling­haus — Jonat­han Brandis
3. Lowly — Baglaens
4. Hajk — Breathe
5. Nils Fra­hm — Swe­et Litt­le Lie
6. Hand Habits — Placeholder
7. Hand Habits — What Lovers Do
8. Bil­ly Lemos, Still Woozy, & Bla­ke Saint David — Wait
9. Rain­bro­t­her — På Træerne
10. Weval — The Weight
11. Chri­sti­an Löf­f­ler — Like Water (feat. Mohna)
12. Chro­ma­ti­cs — Time Rider

Ange­lo De Augusti­ne — You Nee­ded Love, I Nee­ded You

 

Tim Ling­haus — Jonat­han Brandis

 

Lowly — Baglaens

 

Hajk — Breathe

 

Nils Fra­hm — Swe­et Litt­le Lie

 

Hand Habits — Placeholder

 

Hand Habits — What Lovers Do

 

Bil­ly Lemos, Still Woozy, & Bla­ke Saint David — Wait

 

Rain­bro­t­her — På Træerne

 

Weval — The Weight

 

Chri­sti­an Löf­f­ler — Like Water (feat. Mohna)

 

Chro­ma­ti­cs — Time Rider

 

 

Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse forbi.

Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Musik Mig Blidt på Spotify

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2019” på Spo­ti­fy, hvor langt de fle­ste num­re fra mine guld­korns­play­li­ster fra året figurerer:

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!