Guldkorn januar + februar 2017

4 apr 2017 by Søren Lund Korsgaard, 2 Comments »

De før­ste to måne­der af 2017 var fuld af stær­ke musi­kal­ske øje­blik­ke. Nye opda­gel­ser, eller som jeg kal­der dem, guld­korn, som jeg her deler med dig! Tra­di­tio­nen tro var der også mas­ser af ny inter­es­sant dansk musik, så listen er som altid også en god måde at føl­ge med i, hvad der rører sig i den talent­ful­de dan­ske under­grund. Knap halv­de­len af de 63 num­re er fak­tisk dan­ske. Det må vist være rekord på Guldkornslisten!

Guldkorn januar 2017:

(dan­ske kunst­ne­re er med fed)

1. Gem Club — Spi­rit and Declin
2. Lowly — Pre­pa­re the Lake
3. Stef­fa­loo — happy
4. Julie Byr­ne — I Live Now As A Singer
5. Peter Sil­ber­man — New York
6. Jens Ole Wowk McCoy — End Cre­dits (Under­ver­den Offi­ci­al Motion Pic­tu­re Score)
7. Por­celain Raft — Big Sur
8. Tom Day — Descending
9. Char­lie Cun­ning­ham — Minimum
10. CAIROBI — Lupo
11. Adna — Thoughts
12. Bat­hs — Big World
13. Mew — Car­ry Me To Safety
14. Vil­let­te — North And South
15. Sne — Som måger­ne sam­les i flok er du alene
16. Anna Of The North — Oslo
17. Seba­sti­an Pla­no — Indie (Funk­haus Live Session)
18. Luke Howard — August
19. CHINAH — Even Love
20. Mai Miy­ako — When We Were Young
21. Benja­min Gust­af­sson — I Must Go
22. I Think You’re Aweso­me — The Same Way As You Walk
23. Fre­edom Fry — Songbird
24. Atrey — Valen­ti­ne (Andreas Rund Remix)
25. Excelsi­or — Martha Graham
26. THE VICE — Subur­ban Dad
27. Lo Moon — Lovel­ess (Edit)
28. Lin­den­fi­eld — Mexicola
29. To My Gre­en Lands — Journeys
30. Char­lie Cun­ning­ham — Answers
31. Ruby Empress — Strung Out
32. Míl­ford — Hope For The Best

 

Guldkorn februar 2017:

1. Ruby Empress — Esca­pism Deluxe
2. Com­mu­ni­ons — It’s Like Air
3. Haun­ted Man­sions — Suns­hine Crawlers
4. Modest — Dugout
5. Klönk — Den gyld­ne tid
6. Blå Næt­ter — Plads Til Tårer
7. Qui­ck Qui­ck Obey — No Wait
8. The Attic Sle­e­pers — Leopard
9. J. Bru­no — Don’t Be a Stranger
10. Lin­den­fi­eld — Life On Mars
11. Lin­den­fi­eld — Blue Buck­et Of Gold
12. FYFE — Love You More
13. PRUNES — I’ve Got To Try
14. Luster — Good Dreamer
15. Linet­te Dam­sted — In Love Again
16. Old Ami­ca — Condensation
17. Vil — Violet
18. Lin­dring — Fri­hed er det bed­ste guld
19. Fre­edom Fry — Junkie
20. Girls’ Night Out — Doqu
21. Far­ve­blind — Waste­ful Talk feat. Clea
22. Goss — Time
23. We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself — Shal­low Waters
24. MOLINA — Hey Girl
25. UNKLE — Sick Lul­la­by (feat. Kea­ton Henson)
26. HVOB & Win­ston Mars­hall – The Bla­me Game
27. Max Coo­per — Distant Light (Rival Con­so­les Remix)
28. Noosp­he­re — Day 2 — Biota
29. Pengu­in Cafe — Cantorum
30. Dai­go Hana­da — Hue
31. Simeon Wal­ker — Turn

Ekstra som ikke er i fuld version på Spotify

FYFE — Love You More 


Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse forbi.

Soundcloud­p­lat­for­men er valgt, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 Comments

  1. Tom siger:

    Dine guld­korns-lister er fast ‘sel­skab’ når jeg kla­rer opva­sken i køk­ke­net — tusind tak :) og fedt med så man­ge dan­ske indslag. Der er utro­lig meget talent derude.

  2. Tak for din kom­men­tar, Tom! Det er vir­ke­lig dej­ligt at høre, at du nyder mine lister :) Hav en god påske!
    Kh Søren

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!